Skip to content

Badanie skuteczności szczepionki przeciwko durowi brzusznemu w Indiach cd

6 miesięcy ago

518 words

Wszyscy badani lub ich opiekunowie wyrazili pisemną świadomą zgodę. Szczepienia zostały przeprowadzone przez 20 zespołów w specjalnych ośrodkach szczepień utworzonych dla każdego klastra. Każdy zespół został przydzielony do podawania tylko jednej ze szczepionek podczas całego okresu badania. Po zamknięciu badania mieszkańcom klastrów spełniającym kryteria wieku zaoferowano szczepionkę, która została dostarczona drugiej grupie badanej. Nadzór nad zdarzeniami niepożądanymi
Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez 30 minut po szczepieniu. Podgrupa 320 osobników – 2 osobników przypisanych do każdej litery kodowej dla każdego skupienia – została losowo wybrana do obserwacji w domu przez 3 kolejne dni po szczepieniu w celu wykrycia częstych zdarzeń niepożądanych o krótkim opóźnieniu. Spośród tych podmiotów 202 (63%) wyraziło zgodę na udział w badaniu. Nadzór bierny nad zdarzeniami niepożądanymi wdrożono na miesiąc po szczepieniu we wszystkich klinikach i szpitalach. Poważne zdarzenia niepożądane10 zostały ocenione przez miejscowy kliniczny zespół monitorujący i natychmiast przekazane do Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, sekretariatu badań w International Vaccine Institute oraz producenta szczepionki.
Nadzór na gorączkę jelitową
Dalsza obserwacja została przedłużona do 30 grudnia 2006 r. Pięć klinik badawczych (trzy na Oddziale 29 i dwa na Oddziale 30) zostało utworzonych w celu prowadzenia nadzoru nad chorobami przebiegającymi z gorączką i skierowania pacjentów z ciężkimi chorobami do szpitala. Prywatni usługodawcy medyczni z dwóch oddziałów badawczych byli zachęcani do kierowania pacjentów z gorączką do tych klinik. Ponadto, pokoje pogotowia, ambulatoria i oddziały szpitalne dwóch szpitali obsługujących obszar badań monitorowały pacjentów prezentujących choroby przebiegające z gorączką. Pacjenci z obszaru badań, u których wystąpiła gorączka w wywiadzie przez co najmniej 3 dni, zostali przebadani przez lekarza prowadzącego badanie. W tym czasie rejestrowano systematycznie dane na temat historii i ustaleń fizycznych pacjenta. Po uzyskaniu zgody na podanie informacji drogą ustną uzyskano próbkę krwi do hodowli z użyciem podłoża Bactec Plus Aerobic / F dla osób w wieku 13 lat lub starszych i podłoża Bactec Peds Plus dla osób w wieku poniżej 13 lat (Becton Dickinson). Do identyfikacji serotypu S. Typhi i Salmonella enterica Paratyphi (S. Paratyphi) wykorzystano standardowe metody .11 Wrażliwość na antybiotyki badano metodą dyfuzji dysków Kirby-Bauera na agarze Muellera-Hintona ze standardowym antybiotykiem. dyski (Becton Dickinson).
Pacjentów zidentyfikowano w ośrodkach monitorujących za pomocą kart identyfikacyjnych ze spisu powszechnego, które zostały rozdzielone między wszystkie podmioty, a także skomputeryzowanego spisu ludności znajdującego się w każdym miejscu. Jeśli hodowla krwi przyniosła S. Typhi lub S. Paratyphi, zespół badawczy został wysłany do domu pacjenta w ciągu 7 dni w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście odwiedził miejsce leczenia w celu opieki w dniu odnotowanym podczas nadzoru. W wytycznych WHO przestrzegano antybiotykoterapii gorączki jelitowej, biorąc pod uwagę wyniki wrażliwości na antybiotyki.12
Nadzór nad zdarzeniami demograficznymi
Po szczepieniu przeprowadzono dwa spisy ludności, aby zidentyfikować osoby, które opuściły obszar badań, osoby, które przeniosły się do innego skupiska na obszarze badań, oraz osoby, które zmarły
[hasła pokrewne: kulki gejszy przeciwwskazania, kto moze oddac krew, zakolanówki allegro ]

0 thoughts on “Badanie skuteczności szczepionki przeciwko durowi brzusznemu w Indiach cd”

Powiązane tematy z artykułem: kto moze oddac krew kulki gejszy przeciwwskazania zakolanówki allegro