Skip to content

Cechy te umozliwiaja róznicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem oplucnym

4 miesiące ago

265 words

Cechy te umożliwiają różnicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem opłucnym. Szmer o charakterze pluskania z odcieniem metalicznym słyszy się w okolicy sercowej w ropniaku osierdzia z odmą. Ten sam objaw osłuchowy, wprawdzie bardzo rzadko, stwierdza się w tych przypadkach, w których w pobliżu serca znajduje się jama zawierająca płyn i powietrze, np. wypełniony nimi żołądek nie jest zatem ten szmer objawem świadczącym bezwzględnie chorobie narządu krążenia. Szmery płucne odsercowe powstają w przylegających do serca częściach płuc, uciśniętych w okresie rozkurczu, gdy powietrze nagle wtłacza się do nich podczas skurczu z dużą szybkością. Do powstania szmeru są niezbędne następujące warunki: 1) dostateczne zapadnięcie się przylegającego odcinka płuca (collapsus) w okresie rozkurczu 2) pewien stosunek między wielkością serca a przyległym płucem 3) silny skurcz komory nadający dostateczną szybkość prądowi p owietrza dostającego się do odprężającego się płuca. Badanie naczyń krwionośnych obwodowych podstawowymi metodami fizycznymi: Tętnice obwodowe Tętnice obwodowe bada się oglądaniem, obmacywaniem i osłuchiwaniem. Ze względu na to, że zmiany w nich mogą być nierównomierne, bada się wszystkie tętnice dostępne badaniu, mianowicie tętnicę szprychową, zgięcia łokciowego, ramienną, skroniową, szyjną, udową, podkolanową, grzbietową stopy i tylną piszczelową. W stanach chorobowych mogą stawać się dostępne badaniu takie tętnice, których zwykle nie podobna zbadać podstawowymi metodami fizycznymi. [patrz też: tętno nitkowate cena, zakolanówki allegro, tętno nitkowate ]

0 thoughts on “Cechy te umozliwiaja róznicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem oplucnym”

Powiązane tematy z artykułem: hydrokolonoterapia kraków tętno nitkowate zakolanówki allegro