Skip to content

Cisnienie osmotyczne bialek krwi zmienia sie

5 miesięcy ago

273 words

Jak wiemy, u ludzi zdrowych osmotyczne ciśnienie białek krwi wynosi 35 – 40 ml słupa wody. U ludzi chorych z obrzękami ciśnienie osmotyczne białek <= br=>Jest to związane nie tylko ze zmniejszeniem się ilości białek we krwi, ale także ze zmianą stosunku albumin do globulin. Białka mamy we krwi około 6 – 8 %, w obrzękach zaś spada ono do 4,3770 – 5,5 %. Stosunek albumin do globulin w warunkach normalnych wyraża się wskaźnikiem 1,9, w przypadku obrzęków natomiast spada on do 1,67, a niekiedy do 1,21. Ciśnienie osmotyczne 110 roztworu, albumin wynosi 7,54 mI słupa wody, globulin zaś 1,95 mI. Spadek więc wskaźnika albumino-globulinowego w obrzękach zależy od zmniejszenia zawartości albumin. Ciśnienie osmotyczne białek krwi zmienia się, jeżeli zwiększa lub zmniejsza się stężenie soli kuchennej. Zatrzymanie się więc soli kuchennej w ustroju wpływa na powstawanie obrzęku nie przez swój osmotyczny wpływ, lecz przez obniżenie ciśnienia osmotycznego białek osocza krwi. Jeżeli więc zmiana ciśnienia osmotycznego białek osocza krwi jest zjawiskiem stałym, to patogeneza obrzęków niezależnie od ich przyczyny sprowadzałaby się do jednej teorii. Okazało się jednak, nie w obrzękach pochodzenia sercowego, zapalnego, toksycznego i innych ciśnienie osmotyczne białek nie zmienia się i ciśnienie to jest bliskie normy. Sprawa ta będzie zrozumiała, jeżeli oprzemy się na doświadczeniach tłumaczących mechanizm regulacji wymiany wodnej między krwią a tkankami takimi zjawiskami fizyko-chemicznymi, jak ciśnienie krwi: i płynu tkankowego oraz ciśnienie osmotyczne białek. [podobne: obrzęki pochodzenia sercowego, zakolanówki allegro, lekarz rodzinny września ]

0 thoughts on “Cisnienie osmotyczne bialek krwi zmienia sie”

Powiązane tematy z artykułem: lekarz rodzinny września obrzęki pochodzenia sercowego zakolanówki allegro