Skip to content

Dlugoterminowy przebieg subdomen z objawami negatywnymi i zwiazek z wynikami u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi

6 miesięcy ago

240 words

Wzdłużny przebieg symptomów negatywnych subdomeny, amotacji społecznej (SA) i deficytu ekspresyjnego (ED) pozostaje w dużej mierze nieznany. Przeanalizowaliśmy czy można zidentyfikować podgrupy w oparciu o przebieg ocen poddomeny SA i ED, i czy wyjściowe wyniki poddomeny SA i ED były powiązane z funkcjonowaniem i jakością życia sześciu lata później. Przeprowadzono pomiary na początku, trzy i sześć lat od 1067 pacjentów uczestniczących w projekcie Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP). Zastosowaliśmy analizę mieszanych modeli, analizę regresji i analizy trajektorii. Wyniki subdomen SA i ED zmniejszały się z czasem. W obrębie obu subdomen zidentyfikowano cztery podgrupy: zarówno dla SA, jak i dla ED stały niski poziom (? 60%), zwiększone (? 15%) i zmniejszony przebieg (? 15%). Tylko w przypadku SA, wyższy poziom zmniejszył kurs (? 6%) i tylko w ED, kurs o względnie stabilnych wysokich wynikach ED (? 6%) zostało znalezione. Ni szy poziom objawów na początku badania był związany z lepszym funkcjonowaniem (SA i ED) i jakości życia (SA) po sześciu latach. Podsumowując, podgrupy o niskim SA i niskim ED wykazywały lepsze wyniki niż inne podgrupy. U wielu pacjentów przebieg objawów negatywnych jest niestabilny i związany z przebiegiem wyniku. Pacjenci wykazujący stały niski poziom objawów negatywnych (60%) mogą komplikować interpretację badań oceniających leczenie, ponieważ mogą one wyrównać możliwe efekty w podgrupach z wahaniami poziomów objawów. [patrz też: oligobiopsja, odzywka do włosów, zakolanówki allegro ]

0 thoughts on “Dlugoterminowy przebieg subdomen z objawami negatywnymi i zwiazek z wynikami u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dermatologia estetyczna warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie osmotyczne oligobiopsja zakolanówki allegro