Skip to content

Duza zdolnoscia udzielania sie odznacza sie szmer:

4 miesiące ago

441 words

Dużą zdolnością udzielania się odznacza się szmer: 1) w zwężeniu ujścia tętnicy głównej, wielokrotnie przekonałem się, ze szmer skurczowy w tej wadzie udziela się zwłaszcza wzdłuż kości, niekiedy słychać go nawet na wyrostku łokciowym 2) w zwężeniu ujścia tętnicy płucnej, szmer jest słyszalny w całej okolicy sercowej nieraz słyszy się go na całej przestrzeni aż do lewego obojczyka i z tyłu na poziomie czwartego kręgu piersiowego na lewo od kręgosłupa 3) w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla szmer udziela się całej górnej części klatki piersiowej, zwłaszcza po lewej stronie, rozprzestrzeniając się skośnie od dołu i od prawej strony ku górze i w lewo 4) w zwężeniu cieśni tętnicy głównej szmer udziela się daleko we wszystkich kierunkach. W skojarzonych wadach serca szmery skurczowe mogą być słyszalne obok rozkurczowych, a szmery, słyszalne w tymże okresie czynności serca na kilku zastawkach, mogą powstawa w jednym miejscu, udzielając się innym zastawkom albo też w kilku miejscach. Powstające w tych przypadkach zagadnienie czy szmer powstaje na każdej zastawce, czy na odwrót na jednej zastawce i stąd udziela się innym, rozstrzyga się na podstawie następujących kryteriów: 1) szmery różno okresowe (jeden skurczowy, drugi rozkurczowy) są samodzielne 2) jeżeli w tym samym okresie słyszy się na 2 zastawkach szmer skurczowy lub rozkurczowy, to każdy z nich jest samorodny, jeśli różnią się one charakterem albo gdy są jednakowo głośne 3) jeżeli jeden ze szmerów, np. na koniuszku, jest głośniejszy niż drugi np. na tętnicy głównej, wtedy bada się siłę szmeru na przestrzeni od jednego szmeru do drugiego, w powyższym przypuszczeniu od koniuszka do drugiego prawego międzyżebrza przy mostku jeżeli szmer słabnie, zwłaszcza jeżeli znika, a potem znowu się pojawia w miarę zbliżania się do miejsca osłuchiwania zastawek tętnicy głównej (przy powyżs zym przypuszczeniu) to oba te szmery jedno okresowe są samorodne jeżeli natomiast szmer stopniowo słabnie lub wzmaga się, to na podstawie samego tylko badania siły szmeru me da się rozstrzygnąć czy to są dwa samorodne 4) w przypadkach szmerów jedno okresowych więcej niż na dwóch zastawkach miejsce powstania każdego szmeru rozstrzyga się w ten sam sposób na podstawie charakteru szmerów i zachowania się ich siły na przestrzeni między poszczególnymi zastawkami, np. między koniuszkiem a tętnicą główną, koniuszkiem a tętnicą płucną, tętnicą główną a płucną itd. [podobne: psychoterapia szczecin, cisnienie osmotyczne, karta dawcy szpiku ]

0 thoughts on “Duza zdolnoscia udzielania sie odznacza sie szmer:”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Dietetyk Warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: cisnienie osmotyczne karta dawcy szpiku psychoterapia szczecin