Skip to content
5 miesięcy ago

150 words

Katatonia to zespół cech motorycznych, który pojawia się w wielu uznanych chorobach psychicznych, zgodnie z DSM-5 nie jest on już powiązany z podtypem do schizofrenii. Klasyczne objawy to mutyzm, sztywna postawa, stałe wpatrywanie się, stereotypowe ruchy i otępienie, które są częścią szerokiej psychopatologii, którą można znaleźć w zaburzeniach afektywnych, myślowych, neurologicznych, toksycznych, metabolicznych i immunologicznych. Pomimo wielu etiologii, katatonia może być stanem zagrażającym życiu z konkretnym leczeniem. Benzodiazepiny są pierwszą linią terapeutyczną dla katatonii, ponieważ lorazepam jest lekiem pierwszego wyboru. Osiemdziesiąt procent pacjentów odczuwa ulgę dzięki stosowaniu barbituranów lub benzodiazepin, podczas gdy u tych, którzy zawodzą, poprawę uzyskuje się za pomocą terapii elektrowstrząsami (ECT). Dzięki ponad 60-letniemu stosowaniu u katatonicznych pacjentów, ECT okazało się skutecznym i bezpiecznym n arzędziem do leczenia tego częstego i czasami zapomnianego zespołu. [podobne: ewa kurowska mroczek, womp lublin, zakolanówki allegro ]

0 thoughts on “Katatonia”

Powiązane tematy z artykułem: ewa kurowska mroczek womp lublin zakolanówki allegro