Randomizowana ocena szybkiego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego AD 3

Zamknięcie tętnicy proksymalnej w przednim krążeniu zdefiniowano jako zamknięcie tętnicy środkowo-mózgowej i jej bezpośrednich gałęzi, z lub bez śródczaszkowego zamknięcia tętnicy szyjnej wewnętrznej (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Umiarkowany do dobrego krążenia obocznego zdefiniowano jako wypełnienie 50% lub więcej środkowej tętniczo-mózgowej tętnicy mózgowej na CTA (najlepiej na wielofazowym CTA)...

OPERACJA

OPERACJA Ułożenie chorego. Po podłożeniu pod grzbiet nadmuchanego wałka, tak by najwyższy jego punkt wypadł na wysokości wyrostka mieczykowatego mostka, wątroba zostaje wysunięta ku przodowi; jeżeli jednak wałek stoczy się w kierunku kości krzyżowej, wątroba opadnie w kierunku odwrotnym - ku tyłowi. Odpowiedni sposób podłożenia wałka ułatwia znacznie zabieg. Znieczulenie. Jeśli podtlenek azotu nie wchodzi ...

Kupowanie redakcji

Opowieść dr Brennan o firmach farmaceutycznych i firmach public relations, które kupują artykuły wstępne (wydanie 8 września) uderzyły we mnie ze mną.
Jako redaktor American Family Physician, czasopisma medycznego, które publikuje głównie artykuły z przeglądu klinicznego, od czasu do czasu otrzymuję zapytanie od firmy zajmującej się public relations, która dokonuje zakupów w celu publikacji manuskryptu...

Fenotyp haptoglobiny i komplikacje naczyniowe u pacjentów z cukrzycą

System monitorowania zdarzeń medycznych (MEMS) jest uważany za złoty standard oceny przylegania leków, ale niewiele badań zastosowało tę metodę, szczególnie przez długi czas. Zbadanie wzorców adherenacji leków w próbce pacjentów po wyładowaniu ze schizofrenią monitorowanych za pomocą czapek MEMS w okresie sześciu miesięcy. Postępowanie z lekami przeciwpsychotycznymi badano prospektywnie, stosując MEMS u 68 ...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#anty hcv cena , #kto moze oddac krew , #fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina ,