Algorytm przyczynowosci do diagnostyki i leczenia katatonii z powodu chorób autoimmunologicznych u dzieci i mlodziezy

Katatonia pediatryczna jest rzadkim i zagrażającym życiu zespołem. Około 20% młodzieńczej katatonii wiąże się z chorobą organiczną (Consoli i wsp., 2012). Stany autoimmunologiczne stanowią wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, ponieważ można przeoczyć swoiste przeciwciała. Aby ułatwić podejmowanie decyzji, ostatnio sformułowaliśmy wynik oceny związku przyczynowego (CAUS), stosuj...

Zespół T-Wave po tachykardii

Seroczne elektrokardiogramy (ołowiu V4) uzyskano u 67-letniego mężczyzny przyjmującego digoksyny z napadowym częstoskurczem nadkomorowym. Elektrokardiogram uzyskany 28 czerwca 1983 r. Nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Około sześć tygodni później, 15 sierpnia, podczas oczekiwania na operację choroby naczyń obwodowych, pacjent miał epizod napadowego częstoskurczu nadkomorowego (pierw...

Analiza energii ruchu

Coraz więcej dowodów sugeruje, że nieprawidłowości ruchowe pojawiają się przed wystąpieniem psychozy. Innowacje w technologii i oprogramowaniu zapewniają możliwość precyzyjnego i czułego pomiaru obserwowalnych zachowań, które mogą być szczególnie przydatne do wykrywania subtelnych aberracji ruchowych obecnych w okresie prodromalnym. W niniejszym badaniu 54 młodzież z ultra wysokim r...

W i c i sa

Częstości alleli SNP A473V nie różniły się istotnie pomiędzy pacjentami z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym a grupą kontrolną (P = 0,93). Dotyczyło to również sześciu powszechnych SNP w 5 i 3 nieulegających translacji regionach THBD (rs1040585, rs2424505, rs6076016, rs1042580, rs3176123 i rs1962) (tabela w dodatkowym dodatku). Dane kliniczne i rodowody nosicieli mutacji podano ...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#kto moze oddac krew , #fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września ,