Badanie tetnicy obmacywaniem wykonuje sie w ten sposób, ze tetnice uciska sie palcami wskazujacym, posrodkowym i bezimiennym i przesuwa sie palce w kierunku poprzecznym do dlugiej jej osi

Badanie tętnicy obmacywaniem wykonuje się w ten sposób, że tętnice uciska się palcami wskazującym, pośrodkowym i bezimiennym i przesuwa się palce w kierunku poprzecznym do długiej jej osi. Tętno. Właściwości tętna mogą nie ulegać zmianie w chorobach narządu krążenia. Jeżeli zmiany są, to mogą one dotyczyć nie wszystkich cech tętna. Częstość tętna oblicza się na podstawie liczby uderzeń w ciągu 15-20 sekund...

Leczenie lewetyracetamem

Brak równowagi w pobudzeniu i hamowaniu nerwowym jest związany z dysfunkcją zachowania u osób ze schizofrenią i zagrożonych tą chorobą. Zbadaliśmy, czy celowanie w zwiększoną aktywność neuronów za pomocą czynnika przeciwpadaczkowego, lewetyracetamu, przyniesie korzyści w zakresie wydajności pamięci w przedklinicznym modelu schizofrenii, w którym wykazano nadaktywność w hipokampie. Dorosłe szczury poddane subtelnemu d...

Trombektomia Stent-Retriever po dożylnym t-PA vs. t-PA Alone in Stroke AD 7

Wartości P były oparte na teście z Breslow-Day dla homogennych ilorazów szans w podgrupach. Kwadraty wskazują estymację punktów dla efektów leczenia, a wielkość kwadratu jest proporcjonalna do dokładności oszacowania. Wyniki w Skali Udaru (National Institutes of Health Stroke Scale - NIHSS) wahają się od 0 do 42, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej poważne deficyty neurologiczne. Próg 17 był progiem stosowanym ...

Trzy miesiące w porównaniu z rokiem doustnego leczenia przeciwzakrzepowego w przypadku zakrzepicy żył głębokich idiopatycznych

Disertori i in. (Wydanie z 16 kwietnia) opisuje wpływ walsartanu na nawrót migotania przedsionków. Rozczarowujące wyniki badania można wytłumaczyć dwoma ważnymi ograniczeniami. Po pierwsze, nie dostarczono danych dotyczących tego, jak długo pacjenci byli chorzy na migotanie przedsionków lub chorobę serca. Spodziewalibyśmy się, że stopień przebudowy stanie się poważniejszy, a nawet nieodwracalny u pacjentów z dłuższą ...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#kto moze oddac krew , #fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września ,