Podczas operacji nalezy unikac uszkodzenia papierowo cienkiej przysrodkowej sciany oczodolu

W operacjach błędnika sitowego wskazane jest daleko idące umiarkowanie. Z powyższych względów należy unikać zbyt rozległego odcinania muszli środkowej. Podczas operacji należy unikać uszkodzenia papierowo cienkiej przyśrodkowej ściany oczodołu. W razie podejrzenia co do jej uszkodzenia należy zwrócić uwagę chorego, by zbyt silnie nie oczyszczał nosa, bo może to doprowadzić do odmy a nawet do zakażenia oczodołu. Operacja zatoki c...

Poprawa słuchu po podaniu bewacizumabu u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 czesc 4

W przypadku pomiarów z równymi wariancjami zastosowano test Tukeya. W przypadku pomiarów z nierównymi wariancjami zastosowano test Games-Howell. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Analizy immunohistochemiczne
Rycina 1. Rycina 1. Angiogenny profil przedsionkowego Schwannoma. Panel A przedstawia analizę immunohistochemiczną członków szlaku czynnika wzrostu...

Ewolucja metabolicznych czynników ryzyka w ciagu dwóch lat w kohorcie pierwszych epizodów psychozy

Pacjenci z pierwszym epizodem psychozy (FEP) wykazują szeroki zakres metabolicznych czynników ryzyka związanych z rozwojem różnych chorób współistniejących z chorobami. Początkowe stadia tych zaburzeń są niezbędne dla zrozumienia zwiększonej podatności na rozwój zaburzeń kardiometabolicznych związanych ze zmniejszoną oczekiwaną długością życia. Badanie to miało na celu ocenę profilu metabolicznego kohorty pacjentów z FEP i je...

Sprężarki promieniowe

Ostateczna niewydolność nerek rozwija się u 50% pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym, a 25% pacjentów umiera w wyniku tego zespołu.7 Rysunek 1. Rysunek 1. Alternatywna ścieżka aktywacji i regulacji dopełniania. Na tym schemacie przedstawiono alternatywną kaskadę szlaku na powierzchni aktywującej dopełniacz po prawej stronie, a proponowane mechanizmy regulacji dopełniacza przez trombomodulinę na komórkach gospodarza p...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września , #karta dawcy szpiku , #ewa kurowska mroczek ,