Aktywnosc fizyczna koreluje wsród osób z psychoza: dane z 47 krajów o niskim i srednim dochodzie

Ludzie ze schizofrenią angażują się w niski poziom aktywności fizycznej (PA). Jednak niewiele badań na dużą skalę zbadało czynniki, które mogą wpływać na udział PA w osobach z psychozą, a dane z krajów o niskim i średnim dochodzie (LMIC) są szczególnie rzadkie. W związku z tym zbadaliśmy korelację PA w dużej próbie osób z diagnozą psychozy w 47 LMIC. Przeanalizowano przekrojowe dane z World Health Survey, które ograniczały się do osób z diagnozą schizofrenii / zaburzeń psychotycznych zgłoszonych przez siebie w ciągu całego...

Kupowanie redakcji

Opowieść dr Brennan o firmach farmaceutycznych i firmach public relations, które kupują artykuły wstępne (wydanie 8 września) uderzyły we mnie ze mną.
Jako redaktor American Family Physician, czasopisma medycznego, które publikuje głównie artykuły z przeglądu klinicznego, od czasu do czasu otrzymuję zapytanie od firmy zajmującej się public relations, która dokonuje zakupów w celu publikacji manuskryptu. Tylko na przesłuchanie firma przyznaje, że praca została wsparta przez firmę farmaceutyczną. W niektórych przypadkach, jak s...

Cisnienie osmotyczne bialek krwi zmienia sie

Jak wiemy, u ludzi zdrowych osmotyczne ciśnienie białek krwi wynosi 35 - 40 ml słupa wody. U ludzi chorych z obrzękami ciśnienie osmotyczne białek <= br=>Jest to związane nie tylko ze zmniejszeniem się ilości białek we krwi, ale także ze zmianą stosunku albumin do globulin. Białka mamy we krwi około 6 - 8 %, w obrzękach zaś spada ono do 4,3770 - 5,5 %. Stosunek albumin do globulin w warunkach normalnych wyraża się wskaźnikiem 1,9, w przypadku obrzęków natomiast spada on do 1,67, a niekiedy do 1,21. Ciśnienie osmotyczne 110 roztworu, albu...

4. Wezly komunikacyjne

podajemy podskórnie insulinę w dawce 10 jednostek na każdy litr roztworu cukru; 3) dla zwalczania ubytku protein wstrzykujemy 3 razy tygodniowo po 500-750 ml osocza krwi lub po 50 do 100 g dziennie serum- albuminy aż do uzyskania prawidłowego poziomu albuminy w surowicy krwi. Krążenie, drogi oddechowe i stan ogólny podnosimy według omówionych poprzednio zasad. W celu uniknięcia wtórnych krwawień cholemicznych wstrzykujemy na 3 dni przed operacją, a także w ciągu 3 dni po operacji witaminę K, np. synkawit Roche, 3 razy dziennie po a...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września , #karta dawcy szpiku , #ewa kurowska mroczek , #womp lublin ,