Heliox w niewydolności oddechowej od obturacyjnej choroby płuc

Istnieją sporadyczne doniesienia o stosowaniu mieszanin helu i tlenu (helioks) jako terapii w obturacyjnej chorobie płuc.1-3 Opisujemy pacjenta z niewydolnością oddechową, u którego zastosowanie helioksu zapobiegło potrzebie intubacji.
Rycina 1. Rycina 1. Ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla w tętnicy u pacjenta otrzymującego leczenie Heliox. Pacjentka wyjęła rurkę oddechową w...

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad 7

Istotnie mniej TAFIa wygenerowano z wariantami trombomoduliny. Przedstawione wyniki są wartościami średnimi dla trzech niezależnych eksperymentów. T bary oznaczają błędy standardowe. Zobacz Glosariusz, aby uzyskać wyjaśnienie składników dopełniacza. Wpływ mutacji trombomoduliny związanych z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym na zdolność trombomoduliny do wzmocnienia inakt...

Dokladne pomiary czasu tetna dowodza, ze tetno, tak jak i oddech, jest u zupelnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej wiecej niemiarowe

Dokładne pomiary czasu tętna dowodzą, że tętno, tak jak i oddech, jest u zupełnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej więcej niemiarowe. Ta cecha jest tak stała, że tętno zupełnie miarowe przy badaniu za, pomocą przyrządów może być oznaką pewnego odchylenia od stanu prawidłowego. Z takim tętnem spotykamy się w przypadkach przyśpieszonej cz...

bartoszyce laryngolog ad 6

Ta ambitna praca pomaga wyjaśnić, dlaczego amerykańska opinia publiczna powinna była się spodziewać zmiany ustawy o reformie służby zdrowia przez 103. Kongres i administrację Clintona. Książka ocenia politykę zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, instytucje polityczne związane z opieką zdrowotną, relacje między biznesem a opieką zdrowotną, relacje między rządami federalnymi i stan...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września , #karta dawcy szpiku , #ewa kurowska mroczek , #womp lublin , #obrzęki pochodzenia sercowego ,