Kompozycja przedczolowego kwasu tluszczowego w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej: Zwiazek z ekspresja reelinowa

Reelina białka macierzy pozakomórkowej reguluje wczesny rozwój mózgu i plastyczność synaptyczną w wieku dorosłym. Reelin zmniejsza się w mózgu pośmiertnym u pacjentów ze schizofrenią. Reelinowe dwa receptory, ApoER2 i VLDLR, są również substratami dla ApoE - kluczowej lipoproteiny, która reguluje homeostazę fosfolipidową w mózgu. Celem niniejszego badania było zatem zbadanie fosfolipidów i ich składowych kwasów tłuszczowych oraz określenie, czy ist...

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy

Laparoskopowa resekcja raka jelita grubego jest szeroko stosowana. Istnieją jednak niezbite dowody na to, że chirurgia laparoskopowa i otwarta operacja mają podobne wyniki w przypadku raka odbytnicy. Opracowano próbę porównania 3-letnich wskaźników nawrotu raka w obszarze miednicy lub krocza (nawrót lokoregionalny) i przeżycia po laparoskopowej i otwartej resekcji raka odbytnicy. Metody
W tym międzynarodowym badaniu przeprowadzonym w 30 szpitalach losowo ...

Oporność na tyreotropinę wywołaną przez mutacje w genie receptora tyreotropiny ad 7

Sekwencjonowanie genów ujawniło normalną sekwencję kodującą thyrotropinę. Pełne sekwencjonowanie genu receptora tyreotropiny ujawniło inną mutację punktową w każdym z dwóch alleli u trzech dziewcząt, po jednym allelu pochodzącym od każdego z rodziców. To odkrycie ustanowiło złożone heterozygotyczne dziedziczenie defektu i recesywną manifestację fenotypu. Prawdopodobieństwo, że oba zmutowane allele zostaną przekazane każdej z trzech córek, wynosi...

Barycynib przeciwko placebo lub Adalimumab w reumatoidalnym zapaleniu stawów ad 9

W kohorcie walidacyjnej ujemna wartość predykcyjna stosunku w lub poniżej tego punktu odcięcia (tj. Dla wykluczenia stanu przedrzucawkowego w ciągu tygodnia) wynosiła 99,3% (95% CI, 97,9 do 99,9). Stan przedrzucawkowy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zachorowalności i umieralności związanej z ciążą, dlatego należy usprawnić leczenie tego złożonego zespołu.8,20,32 Wysokie ciśnienie krwi i białkomocz mają małą wartość predykcyjną st...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#hydrokolonoterapia kraków , #kulki gejszy przeciwwskazania , #anty hcv cena , #kto moze oddac krew , #fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne ,