Badanie tetnicy obmacywaniem wykonuje sie w ten sposób, ze tetnice uciska sie palcami wskazujacym, posrodkowym i bezimiennym i przesuwa sie palce w kierunku poprzecznym do dlugiej jej osi

Badanie tętnicy obmacywaniem wykonuje się w ten sposób, że tętnice uciska się palcami wskazującym, pośrodkowym i bezimiennym i przesuwa się palce w kierunku poprzecznym do długiej jej osi. Tętno. Właściwości tętna mogą nie ulegać zmianie w chorobach narządu krążenia. Jeżeli zmiany są, to mogą one dotyczyć nie wszystkich cech tętna. Częstość tętna oblicza się na podstawie liczby uderzeń w ciągu 15-20 sekund po uspokojen...

Skuteczność porównawcza - myślenie poza lekiem A a lekarstwo B ad

Liczba pacjentów, którzy muszą być leczeni, aby zapobiec jednemu przypadkowi cukrzycy w ciągu 3 lat, wyniosła 6,9 z programem interwencji w zakresie stylu życia i 13,9 z metforminą. Wskaźniki szans 12-miesięcznej ciągłej abstynencji od palenia dla grup stosujących terapię przeciw rzucaniu palenia, w porównaniu z grupami kontrolnymi. Dane pochodzą od Volpp i wsp., 2 Eisenberg i wsp., 3 Stead i wsp., 4 oraz Hughes i wsp.5.
Dzięk...

Okazuje sie, ze powstawanie obrzeku warunkuje nie zmiana stalych liczb cisnienia krwi

Okazuje się, że powstawanie obrzęku warunkuje nie zmiana stałych liczb ciśnienia krwi i ciśnienia osmotycznego białek, lecz stosunek tych sił, które powoduj ą przechodzenie płynu z krwi do przestrzeni międzytkankowych i odwrotnie. Ten fakt doprowadza do wniosku, że w większości stanów obrzękowych obrzęk zależy od obniżenia ciśnienia osmotycznego białek krwi z prawidłowym ciśnieniem krwi w żyłach albo przy prawidłowym ciśnie...

Analiza DNA wirusa Epstein-Barr w osoczu na obecność raka nosogardzieli ad

Przesunięcie w kierunku lepszych wyników było zgodne w kierunku we wszystkich poziomach wyników zmodyfikowanej skali Rankina (rysunek 1). Odsetek pacjentów, którzy byli funkcjonalnie niezależni (zmodyfikowany wynik skali Rankina, .2) po 90 dniach był wyższy w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej, z bezwzględną różnicą 25 punktów procentowych, przekraczającą granicę 12 punktów procentowych to zostało wcześniej sprecyzowan...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#kulki gejszy przeciwwskazania , #anty hcv cena , #kto moze oddac krew , #fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy ,