Skip to content

Obrzeki pochodzenia sercowego

4 miesiące ago

204 words

Obrzęki pochodzenia sercowego powstają przede wszystkim wtedy, kiedy czynność komory prawej jest osłabiona, co widzimy najczęściej W zastawkowych wadach serca. Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscawiają się dzięki prawom ciężkości przede wszystkim na stopach, kończynach dolnych i krzyżu podczas leżenia. W miarę zaś pogłębiania się niewydolności serca obrzęki obejmuj ą całe ciało oraz narządy wewnętrzne, zwłaszcza wątrobę. W obrzękach uogólnionych powstaje prócz obrzęku skóry (anasarca) także zbieranie się płynu przesiękowego w jamach ciała w postaci przesięku opłucnowego (hydrothorax), w worku osierdziowym (hydropericardium), w jamie brzusznej jako tzw. puchlina brzuszna (ascites) i w komorach mózgu (hydrocephalus). Jeżeli powstanie obrzęk płuc, który rozwija się najczęściej wtedy, kiedy niewydolność serca dotyczy komory lewej, to najczęściej następuje śmierć z zaduszenia. Obrzęki zastoinowe powstają także po zaczopowaniu naczyń żylnych: wywołanym skrzepliną lub zatorem. Wtedy z powodu utrudnienia odpływu krwi z żył występuje przechodzenie płynu do tkanek przez uszkodzone ściany naczyń oraz powstają zmiany ciśnienia osmotycznego we krwi zastoinowej i tkankach. [patrz też: trombomodulina, biochrom, obrzęki pochodzenia sercowego ]

0 thoughts on “Obrzeki pochodzenia sercowego”

Powiązane tematy z artykułem: biochrom obrzęki pochodzenia sercowego trombomodulina