Skip to content

Oporność na tyreotropinę wywołaną przez mutacje w genie receptora tyreotropiny ad 6

6 miesięcy ago

466 words

Przeciwnie, w komórkach transfekowanych równymi ilościami zmutowanych matczynych i ojcowskich receptorów tyreotropinowych, do symulacji złożonego stanu heterozygotycznego trzech córek, wymagane było prawie 20 razy więcej tyreotropiny, aby uzyskać ten sam efekt jak w komórkach transfekowanych tyreotropiną typu dzikiego. sam receptor (Figura 3B). Dyskusja
Rysunek 4. Rysunek 4. Struktura receptora tyreotropiny i umiejscowienie znanych mutacji. Aminokwasy są oznaczone kodem jednoliterowym i ponumerowane kolejno od kodonu inicjacji transkrypcji. Y na resztach asparaginy (N) identyfikuje potencjalne miejsca glikozylacji. Pionowe linie wskazują granice eksonu.
Tyreotropina wywiera działanie biologiczne, wiążąc się z zewnątrzkomórkową domeną receptora tyreotropinowego znajdującą się na błonie komórkowej komórek pęcherzykowych tarczycy. Uważa się, że ta interakcja powoduje strukturalną zmianę wewnątrzkomórkowej domeny receptora. Głównym efektem tej ostatniej jest aktywacja podjednostki .s białka G, która stymuluje aktywność cyklazy adenylanowej i prowadzi do wytwarzania cyklicznego AMP, który pośredniczy praktycznie w wszystkich efektach biologicznych tyreotropiny.16,17 Receptor tyreotropinowy jest kodowane przez pojedynczy gen zlokalizowany na chromosomie 14.16 Ostatnio doniesiono o mutacjach somatycznych 18, 19 i linii zarodkowej20 w genie receptora tyreotropiny (fig. 4), jak również w genie białka 222,25 G, który nadawał konstytutywną aktywację cyklazy adenylanowej. , powodując autonomiczną nadczynność tarczycy.
W rodzinie, którą badaliśmy, wszystkie trzy rodzeństwa miały wysokie stężenia tyreotropiny w surowicy i normalne stężenia T4. Nieprawidłowość została wykazana przy urodzeniu u dwóch z trzech rodzeństwa. Utrzymywanie się wysokich stężeń tyreotropiny w surowicy nie było zgodne z przejściową infantylną hipertrotropinemią.22 Normalny wzrost i rozwój najstarszej dziewczynki (córka 1), która nie otrzymywała hormonu tarczycy do osiągnięcia wieku pięciu lat, zasugerowała, że jej zwiększone wydzielanie tyreotropinowe nie było spowodowane pierwotną niedoczynnością tarczycy. Uporczywa hipertrotropinemia u trzech rodzeństwa sugerowała, że zaburzenie zostało odziedziczone. Graniczne zwiększenie stężenia tyreotropiny w surowicy u rodziców wskazywało, że dziedziczenie było recesywne. Niemniej jednak nie było historii pokrewieństwa, twierdzenia popartego przez różne pochodzenie etniczne rodziców (ojciec niemiecki i matka włosko-czeska).
Wśród możliwych defektów, które obejmują białko G, jak opisano w przypadku pseudohipoproteinizmu, 2 było najmniej prawdopodobne, ponieważ nieprawidłowość była ograniczona do tarczycy. Krótkotrwałe podawanie T3 wykazało nienaruszoną regulację sekrecji tyreotropiny i prawidłowe odpowiedzi tkanek obwodowych, wykluczając nieprawidłowości receptora hormonu tarczycy. Ponadto wydzielanie tarczycy było zależne od tyreotropiny. Zatem wariantowa cząsteczka tyreotropiny o zmniejszonej aktywności biologicznej lub wadliwym receptorze tyreotropowym była najbardziej prawdopodobną przyczyną nieprawidłowości w tej rodzinie. Nieprawidłowość w podjednostce . tyreotropiny była mało prawdopodobna ze względu na jej normalne stężenie w surowicy, a także ze względu na normalny poziom hormonu luteinizującego w surowicy i stężenia hormonów folikulotropowych
[podobne: kto moze oddac krew, hydrokolonoterapia kraków, biochrom ]

0 thoughts on “Oporność na tyreotropinę wywołaną przez mutacje w genie receptora tyreotropiny ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: biochrom hydrokolonoterapia kraków kto moze oddac krew