Skip to content

Szmery zewnatrz sercowe

6 miesięcy ago

425 words

Szmery zewnątrz sercowe. Do szmerów zewnątrz sercowych należą szmery osierdziowe i płucne odsercowe. Szmery osierdziowe mogą mieć charakter tarcia lub pluskania. Szmery o charakterze tarcia powstają wskutek ocierania się o siebie zmienionych chorobowo blaszek osierdzia. Słyszy się je: 1) w suchym zapaleniu osierdzia i w początkowym okresie zapalenia wysiękowego jako tzw.

Cechy te umozliwiaja róznicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem oplucnym

6 miesięcy ago

265 words

Cechy te umożliwiają różnicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem opłucnym. Szmer o charakterze pluskania z odcieniem metalicznym słyszy się w okolicy sercowej w ropniaku osierdzia z odmą. Ten sam objaw osłuchowy, wprawdzie bardzo rzadko, stwierdza się w tych przypadkach, w których w pobliżu serca znajduje się jama zawierająca płyn i powietrze, np.…

Duza zdolnoscia udzielania sie odznacza sie szmer:

6 miesięcy ago

441 words

Dużą zdolnością udzielania się odznacza się szmer: 1) w zwężeniu ujścia tętnicy głównej, wielokrotnie przekonałem się, ze szmer skurczowy w tej wadzie udziela się zwłaszcza wzdłuż kości, niekiedy słychać go nawet na wyrostku łokciowym 2) w zwężeniu ujścia tętnicy płucnej, szmer jest słyszalny w całej okolicy sercowej nieraz słyszy się go na całej przestrzeni aż…

ZABURZENIA PRZEMIANY WODNEJ

6 miesięcy ago

177 words

ZABURZENIA PRZEMIANY WODNEJ h. Podział kliniczny obrzęków Na podstawie etiologii obrzęków odróżniamy klinicznie obrzęki te zastoinowe, nerkowe, charłacze, z zatrucia, zapalne, nerwowe i obrzęki powstające z powodu zaburzeń czynności gruczołów wewnętrznego wydzielania. Obrzęki zastoinowe powstają przede wszystkim z powodu zaburzeń czynności serca. W niewydolności krążenia pochodzenia sercowego powstaje zastój krwi żylnej w związku z osłabieniem…

Przyspieszenie tetna (tetno czeste, pulsus (requens) spostrzega sie czesto

6 miesięcy ago

265 words

Przyspieszenie tętna (tętno częste, pulsus (requens) spostrzega się często. Test ono objawem cechującym przede wszystkim ostrą niewydolność krążenia (insufficientia circulaioria acuta). Nadto spostrzega się je z chorób narządu krążenia także w przewlekłej niewydolności krążenia, w ostrym i przewlekłym zapaleniu i w zwyrodnieniu mięśnia sercowego, w ostrym zapaleniu wsierdzia oraz osierdzia, często w zwężeniu lewego ujścia…

Tetno wysokie stwierdza sie w przeroscie lewej komory

6 miesięcy ago

215 words

Tętno wysokie stwierdza się w przeroście lewej komory. Tętno wysokie a zarazem chybkie (pulsus altus et celer) jest cechą znamienną dla niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Spostrzega się je także w chorobie Basedowa, w błędnicy, u osób neuropatycznych i czasami w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego, gdy dużo krwi odpływa na raz z tętnicy głównej do…

Dokladne pomiary czasu tetna dowodza, ze tetno, tak jak i oddech, jest u zupelnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej wiecej niemiarowe

6 miesięcy ago

244 words

Dokładne pomiary czasu tętna dowodzą, że tętno, tak jak i oddech, jest u zupełnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej więcej niemiarowe. Ta cecha jest tak stała, że tętno zupełnie miarowe przy badaniu za, pomocą przyrządów może być oznaką pewnego odchylenia od stanu prawidłowego. Z takim tętnem spotykamy się w przypadkach…

Taka tetnice wyczuwa sie juz i poza fala tetna w postaci postronka

6 miesięcy ago

228 words

Taką tętnicę wyczuwa się już i poza falą tętna w postaci postronka. Jest on wężykowaty, jeżeli tętnica uległa znacznemu wydłużeniu, i paciorkowaty, jeżeli zwapnienie ściany jest nierównomierne. Nieznaczna wężykowatość tętnicy skroniowej i zgięcia łokciowego jest jedna zjawiskiem prawidłowym, jeżeli ściana tych tętnic nie jest zgrubiała. Twardość ściany również nie zawsze przemawia za jej stwardnieniem, gdyż…

Badanie tetnicy obmacywaniem wykonuje sie w ten sposób, ze tetnice uciska sie palcami wskazujacym, posrodkowym i bezimiennym i przesuwa sie palce w kierunku poprzecznym do dlugiej jej osi

6 miesięcy ago

236 words

Badanie tętnicy obmacywaniem wykonuje się w ten sposób, że tętnice uciska się palcami wskazującym, pośrodkowym i bezimiennym i przesuwa się palce w kierunku poprzecznym do długiej jej osi. Tętno. Właściwości tętna mogą nie ulegać zmianie w chorobach narządu krążenia. Jeżeli zmiany są, to mogą one dotyczyć nie wszystkich cech tętna. Częstość tętna oblicza się na…

Algorytm przyczynowosci do diagnostyki i leczenia katatonii z powodu chorób autoimmunologicznych u dzieci i mlodziezy

6 miesięcy ago

266 words

Katatonia pediatryczna jest rzadkim i zagrażającym życiu zespołem. Około 20% młodzieńczej katatonii wiąże się z chorobą organiczną (Consoli i wsp., 2012). Stany autoimmunologiczne stanowią wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, ponieważ można przeoczyć swoiste przeciwciała. Aby ułatwić podejmowanie decyzji, ostatnio sformułowaliśmy wynik oceny związku przyczynowego (CAUS), stosując podejście stopniowe i immunosupresyjne wyzwanie terapeutyczne (Ferrafiat i wsp., 2016).