Skip to content

Penicyline podajemy miejscowo

4 miesiące ago

140 words

Wskazane jest lecznicze przepłukiwanie chorej zatoki i to w przypadkach, kiedy naturalne ujście jest zbyt wysoko położone, jak np. w zatoce szczękowej, należy płukać przez otwór sztuczny lepiej drenujący daną zatokę. Ponieważ przekrwienie miejscowe powoli cofa się, maleje możliwość działania leków chemoterapeutycznych drogą naczyń krwionośnych. Korzystniejsze jest podawanie powyższych leków miejscowo, tj. do zatoki, po uprzednim jej przepłukaniu. W zapaleniach zatoki szczękowej lek podawany miejscowo nie powinien przekraczać objętościowo około 3 mI. Penicylinę podajemy miejscowo, około 15-20 tysięcy jednostek jeden raz dziennie. Jako lek nadający się tylko do podawania miejscowego wchodzi w rachubę tyrotrycyna. W zapaleniach komórek sitowych zatoki klinowej jak również i zatoki czołowej dobrze jest używać sposobu Proetza w miejscowym podaniu powyższych leków. [patrz też: ciśnienie osmotyczne, oligobiopsja, cisnienie osmotyczne ]

0 thoughts on “Penicyline podajemy miejscowo”

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie osmotyczne cisnienie osmotyczne oligobiopsja