Skip to content

Pochodzenia komorowego do tej niemiarowosci nalezy tetno blizniacze (pulsus bigeminus )

5 miesięcy ago

237 words

Pochodzenia komorowego do tej niemiarowości należy tętno bliźniacze (pulsus bigeminus ), które cechuje się tym że po prawidłowej fali tętna następuje fala słabsza z przerwą wyrównawczą chorzy bardzo często odczuwają tę niemiarowość w postaci przykrego uderzenia serca o klatkę piersiową, zależnego od silniejszego skurczu serca po skurczu dodatkowym; każdej fali tętna odpowiada uderzenie koniuszkowe 3) niemiarowość zupełną (pulsus irregularis perpetuus s. arrhythmia completa), zależną od migotania przedsionków cechuje tętno wybitnie bezładne, o różnej wysokości fal i niejednakowych odstępach między nimi, przeważnie bardzo częste o wiele rzadziej niemiarowość, podobna do niemiarowości zupełnej, powstaje wskutek dużej liczby skurczów dodatkowych po sobie następujących 4) niemiarowość, zależną od zaburzeń przewodzenia przedsionkowo – komorowego tę niemiarowość nasuwa na myśl tętno niemiarowe rzadkie (pulsus arrlcythmicus rarus ), j eżeli odpowiednio rzadkie jest także uderzenie koniuszkowe i nie ma tonów serca podczas przerw tętna. Wysokość tętna świadczy o stopniu wypełnienia tętnicy krwią. Zależy ona od rzutu skurczowego serca, tzn. od ilości krwi, wyrzucanej podczas skurczu serca, i od stanu napięcia ściany tętnicy. W chorobach narządu krążenia spotykamy się z tętnem wysokim (pulsus altus s. magnus), małym (pulsus parvus ) , nitkowatym (pulsus filiformis) , nierównym (pulsus inaequalis) i dziwacznym (pulsus paradoxus) . [więcej w: szew kapciuchowy, womp lublin, fala tętna ]

0 thoughts on “Pochodzenia komorowego do tej niemiarowosci nalezy tetno blizniacze (pulsus bigeminus )”

  1. owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie

Powiązane tematy z artykułem: fala tętna szew kapciuchowy womp lublin