Skip to content

Porównanie skutecznosci markowych i generycznych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu pacjentów ze schizofrenia na Tajwanie

6 miesięcy ago

249 words

Celem tego ogólnopolskiego badania populacyjnego jest porównanie długoterminowej skuteczności markowych leków przeciwpsychotycznych z generycznymi lekami przeciwpsychotycznymi w leczeniu schizofrenii. Zidentyfikowaliśmy pacjentów ze schizofrenią, którym przepisano leki przeciwpsychotyczne z losowej próbki miliona zapisów z tajwańskiej bazy danych o ubezpieczeniach zdrowotnych, obserwowanej między stycznia 2000 r. A 31 grudnia 2012 r. Tylko osoby bez uprzedniego stosowania leków przeciwpsychotycznych przez co najmniej 180 dni w zestawie. Wybraliśmy pacjentów, którym przepisano markę risperidon (N = 404), rodzajowy risperidon (N = 145), markowy sulpiryd (N = 334) lub ogólny sulpiryd (N = 991). Skuteczność leczonych w tym badaniu terapii składała się ze średnich dawek dziennych, tempa przerwania leczenia, terapii wspomagającej i hospitalizacji psychiatrycznej. Stwierdziliśmy, że w porównaniu do pacjentów leczonych generycznym rysperydonem, osoby leczone marką risperidonu wymagały niższych dawek dobowych (2,14 mg vs. 2,61 mg). Jednak obie grupy wykazały podobny odsetek przerwania leczenia, augmentacji i hospitalizacji psychiatrycznej. Z drugiej strony, w porównaniu z pacjentami stosującymi generyczny sulpiryd, osoby leczone markowym sulpiridem nie tylko wymagały niższych dziennych dawek (302,72 mg w porównaniu z 35,71 mg), ale także miały niższe wskaźniki przyjęć psychiatrycznych (skorygowany współczynnik ryzyka: 0,24, 95% przedział ufności: 0,10-0,56). Podsumowując, zarówno dla risperidonu, jak i sulpirydu, przepisano większe dawki dobowe odpowiednich leków generycznych niż w przypadku leków markowych w warunkach klinicznych. Ponadto, markowy sulpiryd jest skuteczniejszy w zapobieganiu hospitalizacji pacjentów niż generyczny sulpiryd. Odkrycia te mogą być ważnym punktem odniesienia dla praktyk klinicznych i ekonomiki opieki zdrowotnej w leczeniu pacjentów ze schizofrenią. [przypisy: ewa kurowska mroczek, oligobiopsja, tętno nitkowate ]

0 thoughts on “Porównanie skutecznosci markowych i generycznych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu pacjentów ze schizofrenia na Tajwanie”

  1. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: ewa kurowska mroczek oligobiopsja tętno nitkowate