Skip to content

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy AD 4

6 miesięcy ago

481 words

Spośród tych pacjentów po zabiegu randomizowanym wykonano trzy zabiegi laparoskopowe, a pozostałe dwie – nieznany. Ponadto siedmiu pacjentów z grupy laparoskopowo poddanych operacji otwartej: jeden z powodu złego stanu płuc, pięciu, ponieważ żaden chirurg laparoskopowy nie był dostępny, a jeden z nieznanego powodu. Łącznie 86% zabiegów laparoskopowych i otwartych wykonali chirurdzy, którzy wykonali zarówno operacje laparoskopowe, jak i otwarte w przypadku raka odbytnicy. Współczynnik konwersji z chirurgii laparoskopowej do chirurgii otwartej wyniósł 16%. W grupie laparoskopowo-operacyjnej czas operacji był o 52 minuty dłuższy, funkcja oddawania moczu powróciła dzień wcześniej, a pobyt w szpitalu był o dzień krótszy niż w grupie otwartej chirurgii. Nie stwierdzono istotnych różnic w częstości wycieków, powikłaniach ani zgonach zespolenia16 Analizy patologiczne
Tabela 2. Tabela 2. Zaangażowana obwodowa resekcja marży i locoregionalna nawrot. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w odniesieniu do wszystkich zmian patologicznych w odniesieniu do makroskopowej kompletności mezorektum, z obwodowymi marginesami resekcji (Tabela i Tabela 2) lub dystalnymi brzegami resekcji (mediana, 3,0 cm w obu grupach).
Locoregional Recurrence
Po 3 latach częstość występowania miejscowego nawrotu wynosiła 5,0% w każdej z badanych grup (31 pacjentów w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i 15 w grupie otwartej) (Tabela 2). Górna granica przedziału ufności wynosząca 90% dla bezwzględnej różnicy między odsetkiem w grupie a odsetkiem nawrotów miejscowych (2,6 punktu procentowego) była niższa od marginesu braku niezależności wynoszącego 5 punktów procentowych. W analizie zamiar-leczyć, częstość nawrotów miejscowo-regionalnych górnych raków odbytnicy wynosiła 3,5% w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i 2,9% w grupie otwartej chirurgii (różnica, 0,6 punktu procentowego, 90% CI, -2,9 do 4.1). U pacjentów ze średnim rakiem odbytnicy odsetek nawrotów miejscowych wynosił odpowiednio 6,5% i 2,4% (różnica, 4,1 punktów procentowych, 90% CI, 0,7 do 7,5); u chorych z mniejszym rakiem odbytnicy odsetek ten wynosił odpowiednio 4,4% i 11,7% (różnica, -7,3 punktu procentowego, 90% CI, -13,9 do -0,7).
W analizie as-treat odsetki nawrotów miejscowych u pacjentów z nowotworami górnego odbytu wynosiły 3,0% w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i 3,9% w grupie otwartej chirurgii (różnica, -0,9 punktu procentowego, 90% CI, -4,6 do 2.8). U pacjentów z rakiem odbytnicy środkowej odsetek nawrotów miejscowych wynosił odpowiednio 5,7% i 4,1% (różnica, 1,6 punktu procentowego, 90% CI, -2,3 do 5,5); u pacjentów z mniejszym rakiem odbytnicy współczynniki wynosiły odpowiednio 3,8% i 12,7% (różnica -8,9 punktów procentowych, 90% CI, -15,6 do -2,2). Wśród 46 pacjentów z nawrotem miejscowym w ciągu 3 lat u 27 pacjentów stwierdzono również odległe przerzuty.
Bez chorób i całkowita przeżywalność
Ryc. 2. Ryc. 2. Przeżycie bez choroby, według stadium choroby. Po 3 latach wskaźnik przeżycia wolnego od choroby wynosił 74,8% w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i 70,8% w grupie otwartej chirurgii (różnica, 4,0 punktu procentowego, 95% CI, -1,9 do 9,9) (Figura 2). U pacjentów z rakiem odbytnicy w stopniu I lub II odsetek przeżyć wolnych od choroby był podobny w obu grupach, natomiast u pacjentów z chorobą stopnia III wskaźnik przeżycia wolnego od choroby wynosił 64,9% w grupie laparoskopowo-chirurgicznej i 52,0%. w grupie otwartej chirurgii (różnica, 12,9 punktów procentowych, 95% CI, od 2,2 do 23,6).
Rysunek 3
[więcej w: biochrom, ewa kurowska mroczek, ciśnienie osmotyczne krwi ]

0 thoughts on “Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy AD 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usuwanie przebarwień warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: biochrom ciśnienie osmotyczne krwi ewa kurowska mroczek