Skip to content

Rola estradiolu w diagnostyce i objawach schizofrenii u kobiet po menopauzie

5 miesięcy ago

172 words

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych w naszym społeczeństwie, dotykającą do 1% populacji. Nastąpił wzrost liczby osób, które żyją dłużej ze schizofrenią, a ludzie są diagnozowani w późniejszym okresie życia, a większość późniejszych rozpoznań dotyczy kobiet. Ponadto po przebytej menopauzie obserwuje się wzrost liczby diagnoz, co sugeruje ważną rolę sterydów gonad w chorobie. W pracy przeanalizowano aspekty starzenia się i schizofrenii w kontekście zmian hormonalnych u kobiet. Wraz ze wzrostem częstości występowania schizofrenii i wyjątkowymi wyzwaniami, przed jakimi stają kobiety podczas starzenia się z tą chorobą, należy rozważyć ideę estrogenu jako środka terapeutycznego do zmniejszania nasilenia objawów u kobiet po menopauzie. Ponadto dokonaliśmy przeglądu literatury, która sugeruje, że estrogen wchodzi w interakcję z układem dopaminergicznym, aby wpłynąć na proces poznawczy, co należy zbada ć dokładniej u starszych kobiet ze schizofrenią. Pozytywne wyniki tych badań mogą drastycznie poprawić proces starzenia się kobiet po menopauzie ze schizofrenią. [przypisy: cisnienie osmotyczne, trombomodulina, ewa kurowska mroczek ]

0 thoughts on “Rola estradiolu w diagnostyce i objawach schizofrenii u kobiet po menopauzie”

Powiązane tematy z artykułem: cisnienie osmotyczne ewa kurowska mroczek trombomodulina