Skip to content

Stan bialek osocza krwi

4 miesiące ago

162 words

Stan białek osocza krwi Jak wynika z przedstawionego tutaj zagadnienia obrzęku, obrzęk jest w pierwotnym swym okresie związany ze zmianą białek w osoczu krwi. Wiemy dzisiaj, że białka osocza krwi nie są tylko elementami biernymi, których obecność uzależnia te lub inne właściwości fizyko-chemiczne krwi, lecz odgrywają one rolę czynną i nawet niektórzy autorzy nazywają białka krwi swoistym układem, spełniającym zasadniczą rolę i biorącym czynny udział w różnych zjawiskach życiowych ustroju. Jasne jest, że jeżeli stan białek zmieni się jakościowo lub ilościowo, to powstaną różne zaburzenia, gdyż ich czynność fizjologiczna zostanie zwichnięta. Zrodziło się z tego pojęcie tzw. chorego białka krwi. Jakościowo białka osocza krwi zmieniają :się w wielu kierunkach. Powstaje więc zwiększenie zdolności buforowej białek, która w zasadzie jest bardzo mała. [więcej w: psychoterapia szczecin, ciśnienie osmotyczne, fala tętna ]

0 thoughts on “Stan bialek osocza krwi”

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie osmotyczne fala tętna psychoterapia szczecin