Skip to content

Szmery zewnatrz sercowe

5 miesięcy ago

425 words

Szmery zewnątrz sercowe. Do szmerów zewnątrz sercowych należą szmery osierdziowe i płucne odsercowe. Szmery osierdziowe mogą mieć charakter tarcia lub pluskania. Szmery o charakterze tarcia powstają wskutek ocierania się o siebie zmienionych chorobowo blaszek osierdzia. Słyszy się je: 1) w suchym zapaleniu osierdzia i w początkowym okresie zapalenia wysiękowego jako tzw. tarcie osierdzia (affrictns pericardii) 2) jako szmer opłucno – osierdziowy (ajjrictus pleuropericardialis) w zapaleniu zewnętrznym osierdzia i przyległej opłucnej (pleuropericardiiis sieca), słyszy się go jako tarcie najczęściej na zewnątrz od uderzenia koniuszkowego w miejscu rzutu wyrostka językowatego lewego płuca, szmer potęguje się podczas głębokiego oddychania, natomiast słabnie i nawet znika, gdy badany zatrzyma oddech 3) bardzo rzadko jako szmer osierdziowo-przeponowy w zapaleniu zewnętrznym osierdzia przeponowego szmer ten słyszy się w okolicy wyrostka mieczykowatego jako ta rcie. Tarcie osierdzia cechują następujące znamiona: 1) tarcie osierdzia słyszy się na mostku i na lewo od niego na poziomie od przyczepu trzecich żeber do mostka do czwartego międzyżebrza, a więc u podstawy serca, nie zaś w klasycznych miejscach osłuchiwania zastawek i ujść sercowych 2) w okresie początkowym zapalenia osierdzia tarcie wykrywa się nieraz tylko u chorego leżącego na wznak lub na boku albo stojącego z pochyleniem ku przodowi, gdy blaszki osierdzia stykają się z sobą ocierają się o siebie swymi powierzchniami chropawymi 3) tarcie ma zwykle charakter tarcia lub skrobania, nieraz jest podobne do chrzęstu śniegu, rzadziej jest miękkie, przypominające rzężenia drobnobańkowe albo szmer jak przy lekkim pocieraniu jedwabiu palcem 4) tarcie sprawia wrażenie, że powstaje tuż pod uchem 5) tarcie nie jest związane ani ze skurczem, ani z rozkurczem serca, natomiast słyszy się je w przerwie między skurczem a rozkurczem lub w okresie już to skur czu, już to rozkurczu tarcie miewa czasami charakter zjawiska jakby trójfazowego, odpowiadając wtenczas okresowi skurczu rozkurczu komór oraz skurczowi przedsionków w ostatniej jego fazie 6) tarcie wzmaga się a) jeżeli osłuchujemy wywierając jednocześnie ucisk słuchawką b) jeżeli chory pochyli się ku przodowi i na boki c) w okresie wysokiej gorączki, a więc najczęściej wieczorem d) podczas głębokiego wdechu, gdy zmienione, blaszki osierdzia zbliżają się do siebie 7) tarcie daje się słyszeć zwykle na ograniczonej przestrzeni, w przeciwieństwie do szmerów wsierdzi owych , nie udziela się wzdłuż klatki piersiowej 8) tarcie znika, gdy się nagromadzi dużo wysięku. [podobne: kto moze oddac krew, zakolanówki allegro, lekarz rodzinny września ]

0 thoughts on “Szmery zewnatrz sercowe”

Powiązane tematy z artykułem: kto moze oddac krew lekarz rodzinny września zakolanówki allegro