Skip to content

Tag: badanie krwi witamina d cena

Kupowanie redakcji

2 tygodnie ago

217 words

Opowieść dr Brennan o firmach farmaceutycznych i firmach public relations, które kupują artykuły wstępne (wydanie 8 września) uderzyły we mnie ze mną. Jako redaktor American Family Physician, czasopisma medycznego, które publikuje głównie artykuły z przeglądu klinicznego, od czasu do czasu otrzymuję zapytanie od firmy zajmującej się public relations, która dokonuje zakupów w celu publikacji manuskryptu.…

Zespół T-Wave po tachykardii

2 tygodnie ago

402 words

Seroczne elektrokardiogramy (ołowiu V4) uzyskano u 67-letniego mężczyzny przyjmującego digoksyny z napadowym częstoskurczem nadkomorowym. Elektrokardiogram uzyskany 28 czerwca 1983 r. Nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Około sześć tygodni później, 15 sierpnia, podczas oczekiwania na operację choroby naczyń obwodowych, pacjent miał epizod napadowego częstoskurczu nadkomorowego (pierwszy elektrokardiogram w drugim rzędzie), który zareagował na masaż tętnicy szyjnej. Elektrokardiogram…

Penicyline podajemy miejscowo

3 tygodnie ago

143 words

Wskazane jest lecznicze przepłukiwanie chorej zatoki i to w przypadkach, kiedy naturalne ujście jest zbyt wysoko położone, jak np. w zatoce szczękowej, należy płukać przez otwór sztuczny lepiej drenujący daną zatokę. Ponieważ przekrwienie miejscowe powoli cofa się, maleje możliwość działania leków chemoterapeutycznych drogą naczyń krwionośnych. Korzystniejsze jest podawanie powyższych leków miejscowo, tj. do zatoki, po…