Skip to content

Tag: karta dawcy szpiku

Dla zwalczania obrzeku zapalnego blony sluzowej pecherzyka i polepszenia warunków odplywu zólci

4 tygodnie ago

153 words

W innych przypadkach odpływ zostaje zamknięty przez kamień przeoczony podczas operacji. Dla zwalczania obrzęku zapalnego błony śluzowej pęcherzyka i polepszenia warunków odpływu żółci wstrzykujemy codziennie przez- wężyk do pęcherzyka 50 ml ciepłego roztworu fizjologicznego soli kuchennej. W innych przypadkach charakter wydzieliny zmienia się szybko z żółciowej na śluzowo-ropną, a po ustąpieniu objawów zapalnych wydziela się…

Sód tych zwiazków jest czynnikiem przyciagajacym wode

4 tygodnie ago

254 words

Blum stworzył inną teorię, której podstawą jest twierdzenie, że chorzy na nerki, otrzymujący sól kuchenną, silniej zatrzymują sód niż chlor . Chorzy ci nie tylko zatrzymują jon sodu, znajdujący się w soli kuchennej, ale także znajdujący się w innych związkach, jak np. Na2COa Na2S04 i innych, które nie zawierają. jonu chloru. Sód tych związków jest…

Duza zdolnoscia udzielania sie odznacza sie szmer:

1 miesiąc ago

441 words

Dużą zdolnością udzielania się odznacza się szmer: 1) w zwężeniu ujścia tętnicy głównej, wielokrotnie przekonałem się, ze szmer skurczowy w tej wadzie udziela się zwłaszcza wzdłuż kości, niekiedy słychać go nawet na wyrostku łokciowym 2) w zwężeniu ujścia tętnicy płucnej, szmer jest słyszalny w całej okolicy sercowej nieraz słyszy się go na całej przestrzeni aż…

Przyspieszenie tetna (tetno czeste, pulsus (requens) spostrzega sie czesto

1 miesiąc ago

265 words

Przyspieszenie tętna (tętno częste, pulsus (requens) spostrzega się często. Test ono objawem cechującym przede wszystkim ostrą niewydolność krążenia (insufficientia circulaioria acuta). Nadto spostrzega się je z chorób narządu krążenia także w przewlekłej niewydolności krążenia, w ostrym i przewlekłym zapaleniu i w zwyrodnieniu mięśnia sercowego, w ostrym zapaleniu wsierdzia oraz osierdzia, często w zwężeniu lewego ujścia…

Ewolucja metabolicznych czynników ryzyka w ciagu dwóch lat w kohorcie pierwszych epizodów psychozy

1 miesiąc ago

259 words

Pacjenci z pierwszym epizodem psychozy (FEP) wykazują szeroki zakres metabolicznych czynników ryzyka związanych z rozwojem różnych chorób współistniejących z chorobami. Początkowe stadia tych zaburzeń są niezbędne dla zrozumienia zwiększonej podatności na rozwój zaburzeń kardiometabolicznych związanych ze zmniejszoną oczekiwaną długością życia. Badanie to miało na celu ocenę profilu metabolicznego kohorty pacjentów z FEP i jej ewolucji…

Czas trwania nieleczonej psychozy i neuropoznania w psychozie pierwszego odcinka: Metaanaliza

1 miesiąc ago

185 words

Upośledzenie neurotognitywne jest dobrze znaną cechą psychozy pierwszego rzutu (FEP). Hipoteza neurotoksyczności psychozy sugeruje, że nieleczona psychoza przed rozpoczęciem pierwszego skutecznego leczenia wiąże się z utratą nabytych zdolności poznawczych. Jednak wyniki badań dotyczących związku między czasem trwania nieleczonej psychozy (DUP) a zaburzeniami kognitywnymi w FEP pozostają niejednoznaczne. Nie opublikowano żadnej wcześniejszej metaanalizy badającej związek między…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 7

1 miesiąc ago

210 words

Odpowiedź na wyzwanie dotyczące żywności doustnej Siedmiu uczestników losowo przydzielonych do grupy spożycia miało pozytywną odpowiedź na prowokację pokarmem doustnym na początku badania i nie spożywało orzeszków ziemnych. W 60. miesiącu czterech z tych uczestników miało pozytywną odpowiedź na doustne prowokacje pokarmowe, a trzech miało odpowiedź negatywną. Dziewięciu uczestników, którzy zostali losowo przydzieleni do konsumpcji…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 5

1 miesiąc ago

403 words

Wartości P opierają się na analizach chi-kwadrat. Pierwotne analizy statystyczne przeprowadzono w każdej kohorcie niezależnie na podstawie zamiaru leczenia w oparciu o dane od wszystkich uczestników, którzy mogliby być oceniani pod kątem głównego wyniku. W analizach porównano odsetek uczestników z alergią na orzeszki ziemne w grupie unikania orzeszków ziemnych z odsetkiem z alergią na orzeszki…

Trombektomia Stent-Retriever po dożylnym t-PA vs. t-PA Alone in Stroke AD 5

1 miesiąc ago

450 words

Brakujące ostateczne wyniki w zmodyfikowanej skali Rankina były obsługiwane przy użyciu podejścia z ostatnią obserwacją przeniesioną do przodu, gdy punktacja była dostępna podczas 30-dniowej wizyty lub wizyty w ciągu 7 do 10 dni. Moc i wielkość próby zostały określone przy użyciu podwójnych kryteriów sukcesu, obejmujących plan sekwencyjnej analizy grupowej z pięcioma analizami okresowymi pod względem…

Chirurgiczna rekonstrukcja komorowa

1 miesiąc ago

993 words

Jones i in. (Wydanie 23 kwietnia) zdyskredytować możliwość, że wybór pacjentów był czynnikiem negatywnym wyniku badania Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure (STICH) (ClinicalTrials.gov number, NCT00023595). Ich argumenty zostaną jednak znacznie wzmocnione poprzez dostarczenie informacji na temat profilu klinicznego i liczby pacjentów, którzy kwalifikują się do udziału w badaniu, ale nie zostali do niego włączeni.…