Skip to content

Tag: trombomodulina

Jezeli stwierdzamy zarazem powiekszenie watroby

3 tygodnie ago

142 words

Jest to objaw Curvoisiera spotykany bardzo rzadko w żółtaczce spowodowanej zatkaniem przewodu żółciowego przez kamień, a nie spotykany nigdy w żółtaczce pochodzenia wątrobowego. Jeżeli stwierdzamy zarazem powiększenie wątroby, wówczas nie można wyczuć pęcherzyka: w tych razach pomocna bywa niekiedy ilaipawskopia. Wywiady oraz rodzaj żółtaczki nie dają również dostatecznych wskazówek. W żółtaczce zwykłej (icterus catarrhalis) ,gorączka…

Obrzeki pochodzenia sercowego

4 tygodnie ago

204 words

Obrzęki pochodzenia sercowego powstają przede wszystkim wtedy, kiedy czynność komory prawej jest osłabiona, co widzimy najczęściej W zastawkowych wadach serca. Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscawiają się dzięki prawom ciężkości przede wszystkim na stopach, kończynach dolnych i krzyżu podczas leżenia. W miarę zaś pogłębiania się niewydolności serca obrzęki obejmuj ą całe ciało oraz narządy wewnętrzne, zwłaszcza wątrobę.…

Czestosc wystepowania, cechy demograficzne i kliniczne wspólistniejacych objawów depresji u pacjentów uprzednio leczonych z powodu schizofrenii prezentujacych pierwszy epizod psychozy

1 miesiąc ago

158 words

Objawy depresyjne są częste w schizofrenii pierwszego epizodu. Jednak częstość występowania i jej związek ze współistniejącymi objawami depresji i zmiennymi klinicznymi są mniej dobrze scharakteryzowane u chińskich pacjentów z Han ze schizofrenią. W tym przekrojowym badaniu zrekrutowaliśmy 240 pacjentów z pierwszym epizodem i leczonych naiwnie (FEDN) pacjentów ze schizofrenią. Wszyscy pacjenci zostali oceniani na 17-punktowej…

Rola estradiolu w diagnostyce i objawach schizofrenii u kobiet po menopauzie

1 miesiąc ago

172 words

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych w naszym społeczeństwie, dotykającą do 1% populacji. Nastąpił wzrost liczby osób, które żyją dłużej ze schizofrenią, a ludzie są diagnozowani w późniejszym okresie życia, a większość późniejszych rozpoznań dotyczy kobiet. Ponadto po przebytej menopauzie obserwuje się wzrost liczby diagnoz, co sugeruje ważną rolę sterydów gonad w chorobie. W…

Randomizowana ocena szybkiego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego AD 2

1 miesiąc ago

499 words

Ta inicjowana przez naukowców próba została zaprojektowana, aby odpowiedzieć na praktyczne pytanie dotyczące pacjenta z ostrym udarem niedokrwiennym, który właśnie przeszedł obrazowanie nerwowo-naczyniowe z niezbitymi CT i CTA: Czy ten pacjent powinien zostać poddany trombektomii śródnaczyniowej. (Ryc. S3 w Dodatkowym dodatku ). Badanie było monitorowane przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo. Instytucje finansujące badania,…

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy AD 6

1 miesiąc ago

643 words

W wyniku zwężenia mezorektum na poziomie dna miednicy, marginesy tkanki wokół niskich raków odbytnicy są mniejsze niż w okolicach guzów zlokalizowanych w środkowym lub górnym odbytnicy, co predysponuje takie nowotwory do niepełnej radykalnej resekcji. [21] nazywane jest extralevatory abdominoperineal rectum extirpation (ELAPE), w którym część mięśnia dna miednicy została wycięta metodą krocza. W ciągu ostatniej…

Randomizowana ocena szybkiego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego AD 7

1 miesiąc ago

487 words

Udana reperfuzja (zdefiniowana przez ocenę trombolizą w zawale mięśnia sercowego [TICI] 2b lub 3, wskazującą na całkowite wypełnienie spodziewanego obszaru naczyniowego) zaobserwowano u 113 z 156 uczestników (72,4%) w grupie interwencyjnej: 79 spośród 112 uczestników (70,5%), którzy otrzymali dożylną alteplazę i 34 z 44 uczestników (77%), którzy nie otrzymali. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat…

Randomizowana ocena szybkiego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego AD 5

1 miesiąc ago

369 words

Charakterystyka wyjściowa i miara procesu. Charakterystyka podstawowa była podobna w dwóch grupach leczenia (tabela i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Naruszenie protokołu obrazowania, zidentyfikowane przez personel, który interpretował obrazy w laboratorium podstawowym, wystąpiło u 26 uczestników (8,3%): 11 z 308 uczestników, u których ASPECTS mogło być ocenione (3,6%) miało wynik mniejszy niż 6 na ASPECTS…