Skip to content

Trombektomia Stent-Retriever po dożylnym t-PA vs. t-PA Alone in Stroke AD 2

5 miesięcy ago

305 words

W rejestrach wieloośrodkowych i jednej randomizowanej próbie, ten stent retriever, w porównaniu z mechanicznymi urządzeniami do trombektomii wczesnej generacji, wiązał się z szybszą i częstszą reperfuzją, zmniejszeniem krwotoku wewnątrzczaszkowego i lepszymi wynikami niepełnosprawności.11-15 Przeprowadziliśmy badanie pasjansa z intencją do trombektomii jako badanie pierwotnego leczenia wewnątrznaczyniowego (SWIFT PRIME), aby ustalić skuteczność i bezpieczeństwo szybkiej trombektomii nerwowo-naczyniowej za pomocą stent retriever w połączeniu z dożylnym t-PA w porównaniu z dożylnym t-PA samodzielnie u pacjentów z ostrym niedokrwieniem. uderzenie. Ta próba była jedną z kilku równoczesnych prób rozpoczętych na całym świecie w celu przetestowania nowej generacji strategii mechanicznej trombektomii 16-18. Nasz proces był prowadzony w wielu krajach i systemach opieki zdrowotnej jako próba rejestracyjna zdolna do wspierania ekspansji etykietowania regulacyjnego. Zastosowaliśmy jednorodną procedurę urządzenia w grupie interwencyjnej i przetestowaliśmy wewnątrznaczyniową trombektomię naczyniowo-nerwową raczej niż w połączeniu ze stentowaniem szyjki macicy.
Metody
Wersja próbna
W tym międzynarodowym, wieloośrodkowym, prospektywnym, randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym, porównaliśmy dożylnie t-PA, a następnie trombektomię nerwowo-naczyniową za pomocą stentowego retrievera z samym dożylnym t-PA u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym. Wszyscy pacjenci potwierdzili zamknięcie tętnicy szyjnej wewnętrznej wewnątrzczaszkowej, pierwszego segmentu środkowej tętnicy mózgowej lub zarówno w obrazowaniu naczyń, jak i braku dużych zmian w rdzeniu ischemicznym. Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: do jednej z dwóch grup terapeutycznych: dożylnie t-PA plus pobudzający stent (grupa interwencyjna) lub dożylnie t-PA samodzielnie (grupa kontrolna). Korzystając z algorytmu minimalizacji, zrównoważyliśmy liczbę pacjentów w dwóch grupach leczenia pod względem czterech czynników: miejsca badania, nasilenia wyjściowego według skali National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (.17 vs.> 17, na skala od 0 do 42, z wyższymi punktami wskazującymi na większą ostrość), wiek (<70 lat vs. .70 lat) i lokalizacja zgryzu (środkowa tętnica mózgowa vs. tętnica szyjna wewnętrzna).
Szczegóły badania zostały opublikowane wcześniej.19 Badanie zostało przeprowadzone i zgłoszone zgodnie z protokołem badania, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. (Przegląd procedury badania przedstawiono na Rys. S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem.)
Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję ds. Oceny w każdym miejscu. Zainteresowani pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę lub w wybranych lokalizacjach wystąpił wyjątek od wyraźnej świadomej zgody w nagłych przypadkach.
Proces był finansowany przez Covidien i zaprojektowany i prowadzony przez komitet sterujący, który obejmował naukowców i przedstawicieli sponsora. Badacze strony zgromadzili dane, monitorując i utrzymując bazę danych przez sponsora. Pierwsze i kolejne szkice manuskryptu zostały napisane przez pierwszego i drugiego autora, uwzględniając wkład wszystkich autorów. Autorzy akademiccy mieli nieograniczony dostęp do danych, przeprowadzali analizę danych z głównymi i niezależnymi statystykami badań oraz potwierdzali integralność badania oraz kompletność i dokładność zgłaszanych danych.
[patrz też: szew kapciuchowy, odzywka do włosów, ciśnienie osmotyczne krwi ]

0 thoughts on “Trombektomia Stent-Retriever po dożylnym t-PA vs. t-PA Alone in Stroke AD 2”

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie osmotyczne ciśnienie osmotyczne krwi szew kapciuchowy