Skip to content

Wzdluzne badanie wgladu poznawczego i grubosci kory w psychozie pierwszego odcinka

6 miesięcy ago

276 words

Wśród osób z psychozą osoby o słabym poznawczym wglądzie (niższa samorefleksyjność, wyższa samoświadomość) wykazują objętościowe zmniejszenie struktury korowej. Ocenialiśmy, czy zmiany w postrzeganiu poznawczym wiążą się z postępującymi zmianami w strukturze korowej w psychozie pierwszego rzutu (FEP) i osobnikami kontrolnymi. Skale oceny poznawczej Beck a i skanu rezonansu magnetycznego uzyskano w punkcie wyjściowym dla 130 FEP i 52 kontroli, 59 FEP i 28 kontroli na rok oraz 53 FEP i 20 kontroli na 2 lata. Grubość korowa została obliczona na podstawie skanów i przeanalizowana za pomocą liniowych modeli mieszanych. W punkcie wyjściowym grupy nie różniły się pod względem samoodbicia lub pewności siebie. W punkcie wyjściowym, wyższa samorefleksyjność istotnie korelowała z cieńszą prawą kołatą potyliczną w FEP, a wyższa samoświadomość była znacząco ujemnie skorelowana z grubością kory w lewym kolistku tylnym w grupie kontr olnej. Analiza podłużna wykazała, że samorefleksyjność i samoświadomość nie zmieniały się w czasie w żadnej z grup. Co ciekawe, brak zmiany w poznawczym spojrzeniu wyrównanym z podłużną korową grubością powoduje, że nie zaobserwowano żadnych efektów interakcji z korową grubością między czasem i albo samorefleksyjnością, albo samoświadomością. Analiza eksploracyjna ze zmniejszonym progiem wykazała, że w FEP we wszystkich punktach czasowych wyższa samoświadomość związana z cieńszą korą w lewym tylnym zakręcie obręczy / podcięciu wstępnym. Wyniki sugerują, że tylny kolan może być powszechnym korelatem nerwowym dla Samo-Pewności w FEP i przedmiotach nieklinicznych. [podobne: cisnienie osmotyczne, psychoterapia szczecin, ciśnienie osmotyczne krwi ]

0 thoughts on “Wzdluzne badanie wgladu poznawczego i grubosci kory w psychozie pierwszego odcinka”

Powiązane tematy z artykułem: cisnienie osmotyczne ciśnienie osmotyczne krwi psychoterapia szczecin