Skip to content

Zawartosc bialka w osoczu

5 miesięcy ago

319 words

Równolegle do zmian fizyko-chemicznych białka w osoczu krwi lub niezależnie od nich zmienia się także ogólna zawartość białka w osoczu. Zawartość białka w osoczu może się zwiększać lub zmniejszać w różnych stanach chorobowych. Na zawartość białka we krwi wpływa zagęszczenie lub rozwodnienie krwi, dieta bezbiałkowa, ciepłota, wiek, ciąża oraz praca mięśniowa. Choroby zakaźne zmieniają również zawartość białka we krwi. Jak wykazano w szpitalu zakaźnym w Warszawie, zawartość białkaw surowicy krwi w durze plamistym i w płonicy zmienia się w różnych, okresach choroby. Zawartość białka może być albo zwiększona, albo zmniejszona, albo wykazywać chwiejność, to znaczy może się zmieniać jego zawartość w surowicy z dnia na dzień. Zmiany zawartości białka w surowicy, jak ustalono doświadczalnie, zależą od stanu nerwu błędnego. Jeżeli nerw błędny będzie w przebiegu choroby podrażniony, to wystąpi obniżenie się zawartości białka, gdyż – jak wykazał Czubalski – drażnienie nerwu błędnego obniża zawartość białka w osoczu krwi. Jeżeli zaś tylko napięcie nerwu błędnego będzie wzmożone, to zawartość białka wzrośnie. W tych, zjawiskach odgrywa też rolę stan układu współczulnego. Wynika stąd, że układ wegetatywny reguluje zawartość białka w osoczu krwi. Sprawa białka chorego jako zupełnie jeszcze nowa ni jest ostatecznie ustalona i wymaga dalszych badań doświadczalnych; możemy jednak już, dziś powiedzieć, że niewątpliwie chore białko osocza musi odgrywać pewną rolę w występowaniu tych lub innych zjawisk chorobowych w ustroju. Być może, że obrzęk jest właśnie jednym z przejawów chorego białka osocza krwi w różnych stanach chorobowych, zwłaszcza w chorobach nerek i układu krążenia . [patrz też: ciśnienie osmotyczne krwi, cisnienie osmotyczne, szew kapciuchowy ]

0 thoughts on “Zawartosc bialka w osoczu”

Powiązane tematy z artykułem: cisnienie osmotyczne ciśnienie osmotyczne krwi szew kapciuchowy