Skip to content

Albumina i euglobuliny

4 miesiące ago

288 words

Albumina i euglobuliny potrafią wtedy wiązać więcej wodorotlenku sodowego niż normalnie go wiążą, czyli stają się one bardziej kwaśne niż w warunkach prawidłowych. Zmienia się wtedy również punkt izoelektryczny białek w kierunku kwaśnym. Zmiany zdolności buforowej białek spotykamy w żółtaczkowych chorobach wątroby, w zapaleniach nerek i nerczycach oraz ciężkiej niewydolności krążenia. Inną zmianą białek jest zmiana zdolności strącania się pod wpływem sublimatu, przy czym strącaniu podlega przede wszystkim euglobulina która w pewnych chorobach strąca się znacznie szybciej. Odchylenia w białkach krwi zachodzą również w zjawiskach ciśnienia onkotycznego, zwłaszcza albumin, przy czym w różnych chorobach występuje różne ciśnienie onkotyczne. Zmienia się również szybkość enzymatycznego rozpadu hydrolitycznego białek, który w ciężkich chorobach nerek, wątroby i krążenia znacznie się przyśpiesza. Zmienia się więc szybkość trawienia białek surowicy pod wpływem pepsyny, przy czym białko w rozmaitych chorobach ulega łatwiejszemu strawieniu. Inne jeszcze zmiany jakościowe występują w białkach osocza krwi; zmienia się mianowicie ich ciężar gatunkowy, zdolność wiązania bilirubiny, zjawiska spektroskopowe, refrakcji i elektrolityczne. Widzimy z tego, że białka osocza krwi zmieniają swoje właściwości w różnych stanach chorobowych i co za tym idzie zmienia się ich budowa chemiczna. Wszystko to sprawia, że białka ze swego stanu prawidłowego przechodzą w stan patologiczny. Prawdopodobnie w narządach, w których białko osocza powstaje, zachodzą zmiany chorobowe i wtedy narząd wytwarza białka zmienione, czyli biało chore o zmienionych właściwościach fizyko-chemicznych. [przypisy: tętno nitkowate, obrzęki pochodzenia sercowego, ewa kurowska mroczek ]

0 thoughts on “Albumina i euglobuliny”

Powiązane tematy z artykułem: ewa kurowska mroczek obrzęki pochodzenia sercowego tętno nitkowate