Skip to content

Czas trwania nieleczonej psychozy i neuropoznania w psychozie pierwszego odcinka: Metaanaliza

5 miesięcy ago

185 words

Upośledzenie neurotognitywne jest dobrze znaną cechą psychozy pierwszego rzutu (FEP). Hipoteza neurotoksyczności psychozy sugeruje, że nieleczona psychoza przed rozpoczęciem pierwszego skutecznego leczenia wiąże się z utratą nabytych zdolności poznawczych. Jednak wyniki badań dotyczących związku między czasem trwania nieleczonej psychozy (DUP) a zaburzeniami kognitywnymi w FEP pozostają niejednoznaczne. Nie opublikowano żadnej wcześniejszej metaanalizy badającej związek między DUP a zaburzeniami kognitywnymi w FEP. Po systematycznym przeglądzie badań FEP przeprowadzono metaanalizę efektów losowych zależności między DUP a neurokogniją w schizofrenii. Aktualna metaanaliza obejmowała 27 badań, w tym 3127 pacjentów z psychozą pierwszego epizodu. Ogólnie rzecz biorąc, DUP i zdolności poznawcze nie były znacząco powiązane, z wyjątkiem dowodów na słaby związek z jedną domeną poznawczą. Istniało bardzo małe, ale znaczące powiązanie między dłuższym DUP a zmniejszoną wydajnością w umiejętności planowania / rozwiązywania problemów ( r = – 0,09, CI = – 0,14 do – 0,03). Obecne wyniki nie potwierdzają hipotezy neurotoksyczności psychozy. [podobne: ciśnienie osmotyczne krwi, fala tętna, karta dawcy szpiku ]

0 thoughts on “Czas trwania nieleczonej psychozy i neuropoznania w psychozie pierwszego odcinka: Metaanaliza”

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie osmotyczne krwi fala tętna karta dawcy szpiku