Dzieci leczące: ADHD i pediatryczne zdrowie psychiczne

Dzieci lecznicze to relacja z ostatnich 100 lat diagnozy i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Trzej autorzy pochodzą z różnych dziedzin: Rick Mayes jest analitykiem polityki publicznej specjalizującym się w polityce zdrowotnej i zdrowiu psychicznym; Catherine Bagwell jest psychologiem klinicznym, pracującym z dziećmi z ADHD; a Jennifer Erkulwater jest politologiem, którego badania koncentrują się na niepełnosprawności, edukacji i polityce społecznej. Począwszy od opisu hiperaktywnego dziecka George a Fryderyka St...

U sercowo chorych nie ma obnizenia cisnienia onkotycznego

U chorych na nerki przechodzenie wody z krwi do tkanek zależne jest <= br=>Obniżenie ciśnienia onkotycznego w osoczu jest tym większe, im cięższa jest choroba nerek . Chorzy na nerki, u których nie występuje obniżenie ciśnienia onkotycznego osocza krwi, nie ulegaj ą obrzękowi. U sercowo chorych nie ma obniżenia ciśnienia onkotycznego (hypooncia), występuje zaś dopiero wtedy, kiedy dołączy się zaburzenie nerkowe, gdyż nerki są regulatorem onkotycznego ciśnienia osocza krwi. Według Schadego trzy rodzaje sił regulują wymianę wodną pomiędzy krw...

Galazki nerwowe pochodzace z II galezi nerwu trójdzielnego

Przygotowanie do operacji polega na podaniu na pół godziny przed zabiegiem około 0,01 do 0,02 morfiny lub scofoedalu 1,0 ml (skopolaminy + eukodal, efetonina); operację wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, znieczulając przednie ściany zatok wraz z nerwem pod oczodołowym od przedsionka jamy ustnej 1; 2-1 Ofo roztworem nowokainy z adrenaliną. Gałązki nerwowe pochodzące z II gałęzi nerwu trójdzielnego można znieczulać w miejscach ich wejścia, na tylnej ścianie trzonu kości szczęki górnej na wysokości guza szczękowego (tuber maxillae) wkłuwamy ig...

Porównanie aterektomii kierunkowej z angioplastyką wieńcową u pacjentów z chorobą wieńcową ad 7

Seroczne elektrokardiogramy (ołowiu V4) uzyskano u 67-letniego mężczyzny przyjmującego digoksyny z napadowym częstoskurczem nadkomorowym. Elektrokardiogram uzyskany 28 czerwca 1983 r. Nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Około sześć tygodni później, 15 sierpnia, podczas oczekiwania na operację choroby naczyń obwodowych, pacjent miał epizod napadowego częstoskurczu nadkomorowego (pierwszy elektrokardiogram w drugim rzędzie), który zareagował na masaż tętnicy szyjnej. Elektrokardiogram uzyskany krótko po przemianie w rytm zatokowy wykazał przed...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września , #karta dawcy szpiku ,