Badanie skuteczności szczepionki przeciwko durowi brzusznemu w Indiach ad

Klastry geograficzne w Kalkucie w Indiach. Badanie przeprowadziliśmy na przylegającym obszarze obejmującym większość Ward 29 i cały Ward 30 we wschodniej Kalkucie, legalnie zarejestrowanym miejskim slumsie o populacji około 60 000 mieszkańców. Przed szczepieniem w spisie ludności wymieniono wszystkie gospodarstwa domowe i osoby na badanym obszarze oraz scharakteryzowano status społeczno-ekonomiczny, źródło wody i stan higieny...

Poprawa słuchu po podaniu bewacizumabu u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 ad 8

Potrzebne są dalsze prace, aby zrozumieć rolę osi semaforyny-neuropiliny w tych nowotworach. Po drugie, hamowanie VEGF może prowadzić do niewielkich, ale istotnych, zmniejszenia objętości schwannoma przedsionkowych. Ten efekt jest zauważalny, biorąc pod uwagę brak wrażliwości łagodnych nowotworów układu nerwowego na standardową chemioterapię cytotoksyczną. Po trzecie, u niektórych pacjentów hamowanie VEGF może prowadzi...

Dokladne pomiary czasu tetna dowodza, ze tetno, tak jak i oddech, jest u zupelnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej wiecej niemiarowe

Dokładne pomiary czasu tętna dowodzą, że tętno, tak jak i oddech, jest u zupełnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej więcej niemiarowe. Ta cecha jest tak stała, że tętno zupełnie miarowe przy badaniu za, pomocą przyrządów może być oznaką pewnego odchylenia od stanu prawidłowego. Z takim tętnem spotykamy się w przypadkach przyśpieszonej czynności serca, np. w nadtarczyczności, ko...

Badanie bakterioskopowe moczu

System monitorowania zdarzeń medycznych (MEMS) jest uważany za złoty standard oceny przylegania leków, ale niewiele badań zastosowało tę metodę, szczególnie przez długi czas. Zbadanie wzorców adherenacji leków w próbce pacjentów po wyładowaniu ze schizofrenią monitorowanych za pomocą czapek MEMS w okresie sześciu miesięcy. Postępowanie z lekami przeciwpsychotycznymi badano prospektywnie, stosując MEMS u 68 pacjentów ...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września , #karta dawcy szpiku ,