Badanie tetnicy obmacywaniem wykonuje sie w ten sposób, ze tetnice uciska sie palcami wskazujacym, posrodkowym i bezimiennym i przesuwa sie palce w kierunku poprzecznym do dlugiej jej osi

Badanie tętnicy obmacywaniem wykonuje się w ten sposób, że tętnice uciska się palcami wskazującym, pośrodkowym i bezimiennym i przesuwa się palce w kierunku poprzecznym do długiej jej osi. Tętno. Właściwości tętna mogą nie ulegać zmianie w chorobach narządu krążenia. Jeżeli zmiany są, to mogą one dotyczyć nie wszystkich cech tętna. Częstość tętna oblicza się na podstawie liczby uderzeń w ciągu 15-20 sekund po uspokojeniu się badanego. Jeżeli tętno jest nieregularne, oblicza się częstość przez całą minutę. Prócz tętna oznacza się bezwzględnie w takich przypadkach tak...

Ta zóltaczka o cechach zóltaczki postepujacej nie jest spowodowana wzmozeniem cisnienia

Ta żółtaczka o cechach żółtaczki postępującej nie jest spowodowana wzmożeniem ciśnienia w obrębie przewodów żółciowych, lecz następstwem powolnego nacieczenia przewodów przez tkankę nowotworową (Kaplan i Angrist). Od tych wywiadów klasycznych dla żółtaczki na tle nowotworu, zwłaszcza raka głowy trzustki, mamy jednak liczne wyjątki. Niekiedy nasilenie żółtaczki wzmaga się nie stopniowo, lecz ulega zmianom, a żółtaczka lekkiego stopnia może się utrzymywać przez czas długi. Bille w dołku i bóle promieniujące do grzbietu występują częściej niż to się uważa powszechnie. Russum podaj...

Algorytm przyczynowosci do diagnostyki i leczenia katatonii z powodu chorób autoimmunologicznych u dzieci i mlodziezy

Katatonia pediatryczna jest rzadkim i zagrażającym życiu zespołem. Około 20% młodzieńczej katatonii wiąże się z chorobą organiczną (Consoli i wsp., 2012). Stany autoimmunologiczne stanowią wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, ponieważ można przeoczyć swoiste przeciwciała. Aby ułatwić podejmowanie decyzji, ostatnio sformułowaliśmy wynik oceny związku przyczynowego (CAUS), stosując podejście stopniowe i immunosupresyjne wyzwanie terapeutyczne (Ferrafiat i wsp., 2016). Naszym celem było zweryfikowanie retrospektywnie CAUS i określenie jego progu dla dokładnego rozróżnienia między org...

Historia marki Volvo

Ten wynik stanowi procent, od 0 do 100%, niezbędnej lub wskazanej opieki zapewnionej pacjentowi. Wyniki jakości w praktyce zostały obliczone jako średnia wyników indywidualnych pacjentów w każdej praktyce. Wyliczyliśmy oddzielne wyniki jakości dla podgrup wskaźników, którym przypisano zachęty w ramach systemu wynagradzania za wyniki oraz dla podgrup, którym nie przyznano zachęt. Dane dotyczące jakości opieki zostały zebrane w tych samych praktykach w 1998 roku. 9 Kiedy ogłoszono program wynagradzania za rozpoczęcie działalności w 2004 roku, opracowaliśmy przerwane badanie szeregów czasowych, w k...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września , #karta dawcy szpiku ,