Badanie skuteczności szczepionki przeciwko durowi brzusznemu w Indiach ad 6

Stwierdzono, że wszystkie szczepy eksprymują polisacharyd otoczkowy Vi. Tabela 3. Tabela 3. Przypadki duru brzusznego po 2 latach, w zależności od grupy wiekowej na początku badania i skuteczności ochronnej szczepionki Vi. Żadna z analiz podgrupy a priori nie ujawniła istotnych różnic w ochronie szczepionek w zależności od podgrupy. Przy ocenie według wieku szczepienia w skorygowanych modelach skuteczność działania ochronnego szczepionki Vi wynosiła 80% (95% CI, od 53 do 91) wśród dzieci zaszczepionych w wieku poniżej 5 lat, 56% (95% CI, 18 do 77) wśród dzieci zaszczepionych w wieku od 5 ...

Ta zóltaczka o cechach zóltaczki postepujacej nie jest spowodowana wzmozeniem cisnienia

Ta żółtaczka o cechach żółtaczki postępującej nie jest spowodowana wzmożeniem ciśnienia w obrębie przewodów żółciowych, lecz następstwem powolnego nacieczenia przewodów przez tkankę nowotworową (Kaplan i Angrist). Od tych wywiadów klasycznych dla żółtaczki na tle nowotworu, zwłaszcza raka głowy trzustki, mamy jednak liczne wyjątki. Niekiedy nasilenie żółtaczki wzmaga się nie stopniowo, lecz ulega zmianom, a żółtaczka lekkiego stopnia może się utrzymywać przez czas długi. Bille w dołku i bóle promieniujące do grzbietu występują częściej niż to się uważa powszechnie. Russum pod...

Trombektomia Stent-Retriever po dożylnym t-PA vs. t-PA Alone in Stroke AD 3

Badanie było monitorowane przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo. Pacjenci i centra uczestniczące
Badanie przeprowadzono w 39 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wszystkie ośrodki badawcze musiały wykonać co najmniej 40 procedur mechanicznej trombektomii, w tym co najmniej 20 zabiegów za pomocą stentowania pasjansowego Solitaire rocznie. Kryteriami wstępnymi byli chorzy z ostrym udarem niedokrwiennym z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami neurologicznymi; miał potwierdzoną obrazowo okluzję wewnętrznej tętniczej arterii szyjnej, pierwszego segmentu środkowej tętn...

Obliczenie kosztów własnych przewozów

Wśród czterech pacjentów, którzy mieli odpowiedź słuchową, wynik był trwały przez 11 do 16 miesięcy. Spośród trzech pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi słuchowej, Pacjent nie miał rozpoznania przez co najmniej 8 miesięcy przed leczeniem, u pacjenta 8 wystąpił spadek rozpoznawalności słowa (44% do 16%) po rozpoczęciu leczenia pomimo początkowego skurczu się guza, a pacjent 10 miał stabilny słuch pomimo ciągłego zmniejszenia objętości guza. Chociaż pacjent nie miał sły- szenia ani reakcji obrazowania, miał kliniczną poprawę, która mogła być związana z leczeniem. Przed rozpoczęcie...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#psychoterapia szczecin , #hydrokolonoterapia kraków , #kulki gejszy przeciwwskazania , #anty hcv cena , #kto moze oddac krew , #fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne ,