Skip to content

Poprawa słuchu po podaniu bewacizumabu u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 ad 7

5 miesięcy ago

530 words

Wśród czterech pacjentów, którzy mieli odpowiedź słuchową, wynik był trwały przez 11 do 16 miesięcy. Spośród trzech pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi słuchowej, Pacjent nie miał rozpoznania przez co najmniej 8 miesięcy przed leczeniem, u pacjenta 8 wystąpił spadek rozpoznawalności słowa (44% do 16%) po rozpoczęciu leczenia pomimo początkowego skurczu się guza, a pacjent 10 miał stabilny słuch pomimo ciągłego zmniejszenia objętości guza. Chociaż pacjent nie miał sły- szenia ani reakcji obrazowania, miał kliniczną poprawę, która mogła być związana z leczeniem. Przed rozpoczęciem leczenia był hospicjum z powodu trudnych do opanowania bólów głowy i wymiotów związanych z krytyczną kompresją pnia mózgu. W ciągu 4 tygodni po rozpoczęciu terapii jego bóle głowy i wymioty ustąpiły, a on wrócił do liceum. Był klinicznie poprawiony przez 19 miesięcy leczenia, ale następnie wymagał resekcji przedsionka nerwiaka przedsionkowego w celu wzrostu guza. Czterech z pięciu pacjentów zgłosiło subiektywną poprawę podstawowego szumu w uszach, a jeden nie zauważył żadnych zmian.
Niekorzystne skutki
Zgłoszono łącznie 21 działań niepożądanych stopnia 1. lub 2., w tym zwiększenie poziomu aminotransferazy asparaginianowej (4 zdarzenia) i aminotransferazy alaninowej (3 zdarzenia), białkomocz (3 zdarzenia), nadciśnienie (2 zdarzenia), opóźnione gojenie się ran (2 zdarzenia) , hiperkaliemia (2 zdarzenia), hiperbilirubinemia (2 zdarzenia), krwawienie z macicy (1 zdarzenie), hipokalcemia (1 zdarzenie), hipofosfatemia (1 zdarzenie) i hipomagnezemia (1 zdarzenie). Dwóch pacjentów miało zainfekowane porty dostępu naczyniowego wymagające usunięcia. W tej małej próbce pacjentów żaden z pacjentów nie miał zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, krwotoku, zastoinowej niewydolności serca, perforacji żołądkowo-jelitowej ani odwracalnej leukoencefalopatii tylnej. Żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu działań niepożądanych i nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych stopnia 3. lub 4..
Dyskusja
Nasze badanie wykazało, że po leczeniu bewacyzumabem nastąpiła znacząca klinicznie poprawa słuchu, zmniejszenie objętości guza lub u niektórych, ale nie u wszystkich, pacjentów z neurofibromatozą typu 2, którzy byli narażeni na całkowite uszkodzenie słuchu lub ucisk pnia mózgu na skutek wzrostu nerwiaka włośnicy . Nasze odkrycia potwierdzają, że VEGF jest wytwarzany przez komórki guza nerwiaka złośliwego 10-14 i sugeruje, że ten czynnik wzrostu może brać udział w rozwoju nowotworu i utracie słuchu związanych z nerwiakami przedsionkowymi. Wyniki obrazowania wskazują, że średni pozorny współczynnik dyfuzji w punkcie wyjściowym może być potencjalnym markerem odpowiedzi wolumetrycznej na terapię przeciw VEGF. Dane DCE-MRI, choć ograniczone, sugerują ponadto, że bewacyzumab normalizuje funkcję naczyń nowotworowych i potencjalnie przywraca bardziej normalną barierę krew-nerw.
Odkrycia te mają wpływ na pacjentów z neurofibromatozą typu 2 oraz na badanie biologii schwannoma przedsionkowego. Po pierwsze, zmniejszona ekspresja VEGFR-2 na naczyniach nowotworowych sugeruje, że interferowanie z funkcją receptorów VEGF może być mniej skuteczne niż bezpośrednie ukierunkowanie VEGF, co skłoniło nas do wyboru bevacizumabu do leczenia. Nasze dane sugerują, że obecne zrozumienie angiogenezy, w której pośredniczy VEGF – że VEGF jest wydzielany przez komórki nowotworowe, a następnie wiąże się i aktywuje VEGFR-2 na komórkach śródbłonka – może być bardziej złożone w nerwiakach, w których naczynia wyrażają różne receptory VEGF.
[patrz też: karta dawcy szpiku, psychoterapia szczecin, trombomodulina ]

0 thoughts on “Poprawa słuchu po podaniu bewacizumabu u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: karta dawcy szpiku psychoterapia szczecin trombomodulina