Skip to content

Przyspieszenie tetna (tetno czeste, pulsus (requens) spostrzega sie czesto

5 miesięcy ago

265 words

Przyspieszenie tętna (tętno częste, pulsus (requens) spostrzega się często. Test ono objawem cechującym przede wszystkim ostrą niewydolność krążenia (insufficientia circulaioria acuta). Nadto spostrzega się je z chorób narządu krążenia także w przewlekłej niewydolności krążenia, w ostrym i przewlekłym zapaleniu i w zwyrodnieniu mięśnia sercowego, w ostrym zapaleniu wsierdzia oraz osierdzia, często w zwężeniu lewego ujścia żylnego oraz prawego tętniczego, w niedomykalności zastawek tętnicy głównej, w napadzie dusznicy bolesnej, w napadowym kołataniu serca i w innych jego nerwicach, w otłuszczeniu serca itp. Zwolnienie tętna (tętno rzadkie, bradysphygmia, pulsus rarus ) spostrzega się z chorób narządu krążenia w zwężeniu lewego ujścia tętniczego w stwardnieniu tętnic wieńcowych serca, w otłuszczeniu serca, w przypadkach tętniaka tętnicy głównej, w chorobie Adams-Stokesa i in. Zarówno zwolnienie, jak i przyśpieszenie tętna może b yć trwałe i napadowe. Spostrzega się je zresztą w chorobach nie tylko narządu krążenia, ale i innych narządów. Miarowość tętna polega na tym, że odstępy między falami tętna są jednakowe i fale mają jednakową wysokość (pulsus regularis et aequalis). Stwierdzane palpacyjnie u ludzi zdrowych tętno miarowe jest miarowe tylko na pozór, jak można o tym się przekonać za pomocą przyrządów dokładnie je rejestrujących. Okazuje się, że obmacywaniem nie dają się stwierdzić różnice czasu poniżej 0,1-0,15 sekund. [hasła pokrewne: ewa kurowska mroczek, karta dawcy szpiku, szew kapciuchowy ]

0 thoughts on “Przyspieszenie tetna (tetno czeste, pulsus (requens) spostrzega sie czesto”

Powiązane tematy z artykułem: ewa kurowska mroczek karta dawcy szpiku szew kapciuchowy