Skip to content

Tag: biochrom

W leczeniu miejscowym stosowano równiez srodki miejscowe odkazajace

5 miesięcy ago

146 words

Jeżeli leczenie zachowawcze nie odnosi skutku albo występują powikłania oczodołowe lub wewnątrzczaszkowe lub wreszcie powikłania o charakterze ogólnym, wskazany jest zabieg operacyjny. Niektórzy są przeciwni podawaniu dozatokowemu powyższych leków, szczególnie w przypadkach ostrych lub podostrych, ponieważ lek zostaje wydalony ruchem migawkowym nabłonka i nie ma czasu na działanie (MiiHer). Niektórzy zalecają podawanie penicyliny pod postacią…

Ciecie w czesciach

5 miesięcy ago

174 words

Cięcie w częściach. miękkich jest nieco dłuższe i sięga do wędzidełka wargi górnej. Leczenie pooperacyjne polega na usunięciu tamponu (około 2-3 dni po operacji) oraz na dalszym przepłukiwaniu zatoki aż do zupełnego oczyszczenia . Często występują obrzęk policzka oraz częściowe znieczulenie i parestezje policzka i okolicy rany, utrzymujące się niekiedy dość długo. W leczeniu pooperacyjnym…

Obrzeki pochodzenia sercowego

5 miesięcy ago

204 words

Obrzęki pochodzenia sercowego powstają przede wszystkim wtedy, kiedy czynność komory prawej jest osłabiona, co widzimy najczęściej W zastawkowych wadach serca. Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscawiają się dzięki prawom ciężkości przede wszystkim na stopach, kończynach dolnych i krzyżu podczas leżenia. W miarę zaś pogłębiania się niewydolności serca obrzęki obejmuj ą całe ciało oraz narządy wewnętrzne, zwłaszcza wątrobę.…

Tetno wysokie stwierdza sie w przeroscie lewej komory

6 miesięcy ago

215 words

Tętno wysokie stwierdza się w przeroście lewej komory. Tętno wysokie a zarazem chybkie (pulsus altus et celer) jest cechą znamienną dla niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Spostrzega się je także w chorobie Basedowa, w błędnicy, u osób neuropatycznych i czasami w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego, gdy dużo krwi odpływa na raz z tętnicy głównej do…