Skip to content

Tag: ciśnienie osmotyczne krwi

Galazki nerwowe pochodzace z II galezi nerwu trójdzielnego

5 miesięcy ago

189 words

Przygotowanie do operacji polega na podaniu na pół godziny przed zabiegiem około 0,01 do 0,02 morfiny lub scofoedalu 1,0 ml (skopolaminy + eukodal, efetonina); operację wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, znieczulając przednie ściany zatok wraz z nerwem pod oczodołowym od przedsionka jamy ustnej 1; 2-1 Ofo roztworem nowokainy z adrenaliną. Gałązki nerwowe pochodzące z II gałęzi…

Dla zwalczania obrzeku zapalnego blony sluzowej pecherzyka i polepszenia warunków odplywu zólci

5 miesięcy ago

153 words

W innych przypadkach odpływ zostaje zamknięty przez kamień przeoczony podczas operacji. Dla zwalczania obrzęku zapalnego błony śluzowej pęcherzyka i polepszenia warunków odpływu żółci wstrzykujemy codziennie przez- wężyk do pęcherzyka 50 ml ciepłego roztworu fizjologicznego soli kuchennej. W innych przypadkach charakter wydzieliny zmienia się szybko z żółciowej na śluzowo-ropną, a po ustąpieniu objawów zapalnych wydziela się…

Moga sie równiez zjawiac okresowo stany goraczkowe

5 miesięcy ago

124 words

Mogą się również zjawiać okresowo stany gorączkowe. Postępujący upadek sił i osłabienie spotykamy przede wszystkim w żółtaczce na tle raka głowy trzustki, rzadziej w żółtaczce pochodzenia wątrobowego, karnicowego oraz raka ujścia przewodu żółciowego wspólnego. Badania czynnościowe wątroby i trzustki są pożyteczne dla oceny stanu chorego, natomiast wartość rozpoznawczo-różnicowa tych badań jest niewielka. Wielu autorów uważa…

Zawartosc bialka w osoczu

5 miesięcy ago

319 words

Równolegle do zmian fizyko-chemicznych białka w osoczu krwi lub niezależnie od nich zmienia się także ogólna zawartość białka w osoczu. Zawartość białka w osoczu może się zwiększać lub zmniejszać w różnych stanach chorobowych. Na zawartość białka we krwi wpływa zagęszczenie lub rozwodnienie krwi, dieta bezbiałkowa, ciepłota, wiek, ciąża oraz praca mięśniowa. Choroby zakaźne zmieniają również…

Wzdluzne badanie wgladu poznawczego i grubosci kory w psychozie pierwszego odcinka

6 miesięcy ago

276 words

Wśród osób z psychozą osoby o słabym poznawczym wglądzie (niższa samorefleksyjność, wyższa samoświadomość) wykazują objętościowe zmniejszenie struktury korowej. Ocenialiśmy, czy zmiany w postrzeganiu poznawczym wiążą się z postępującymi zmianami w strukturze korowej w psychozie pierwszego rzutu (FEP) i osobnikami kontrolnymi. Skale oceny poznawczej Beck a i skanu rezonansu magnetycznego uzyskano w punkcie wyjściowym dla 130…

Jakie modele glebokiej stymulacji mózgu moga nas nauczyc o regulacji obwodu nerwowego w zakresie hamowania przedwczesnego w zaburzeniach neuropsychiatrycznych

6 miesięcy ago

172 words

Głębokie stymulowanie mózgu (DBS) jest rutynowo stosowane w leczeniu zaburzeń ruchowych, a także jest badane pod kątem zaburzeń neuropsychiatrycznych z niedostatecznym bramkowaniem sensomotorycznym, takich jak schizofrenia, zespół Tourette a i zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Elektryczna stymulacja indukuje wzbudzenie i hamowanie zarówno w miejscu stymulacji, jak i w miejscach projekcji, modulując w ten sposób synchroniczne i oscylacyjne zachowanie…

Czas trwania nieleczonej psychozy i neuropoznania w psychozie pierwszego odcinka: Metaanaliza

6 miesięcy ago

185 words

Upośledzenie neurotognitywne jest dobrze znaną cechą psychozy pierwszego rzutu (FEP). Hipoteza neurotoksyczności psychozy sugeruje, że nieleczona psychoza przed rozpoczęciem pierwszego skutecznego leczenia wiąże się z utratą nabytych zdolności poznawczych. Jednak wyniki badań dotyczących związku między czasem trwania nieleczonej psychozy (DUP) a zaburzeniami kognitywnymi w FEP pozostają niejednoznaczne. Nie opublikowano żadnej wcześniejszej metaanalizy badającej związek między…