Skip to content

Tag: ewa kurowska mroczek

Jezeli stwierdzamy zarazem powiekszenie watroby

5 miesięcy ago

142 words

Jest to objaw Curvoisiera spotykany bardzo rzadko w żółtaczce spowodowanej zatkaniem przewodu żółciowego przez kamień, a nie spotykany nigdy w żółtaczce pochodzenia wątrobowego. Jeżeli stwierdzamy zarazem powiększenie wątroby, wówczas nie można wyczuć pęcherzyka: w tych razach pomocna bywa niekiedy ilaipawskopia. Wywiady oraz rodzaj żółtaczki nie dają również dostatecznych wskazówek. W żółtaczce zwykłej (icterus catarrhalis) ,gorączka…

Operujemy chorego natychmiast

5 miesięcy ago

156 words

Operujemy chorego natychmiast, pomimo wysokiej gorączki oraz dreszczów, ponieważ w tym przypadku mamy zapalenie septyczne dróg żółciowych; w razie zwlekania może dojść do przedziurawienia przewodu lub do dalszego uszkodzenia tkanki wątrobowej i upadku czynności wydzielniczej nerek (oliguria). Jeżeli zwlekamy dłużej niż 8 dni, zabieg nie odnosi już zwykle skutku. Tuż przed operacją podajemy dożylną kroplówkę…

Albumina i euglobuliny

5 miesięcy ago

288 words

Albumina i euglobuliny potrafią wtedy wiązać więcej wodorotlenku sodowego niż normalnie go wiążą, czyli stają się one bardziej kwaśne niż w warunkach prawidłowych. Zmienia się wtedy również punkt izoelektryczny białek w kierunku kwaśnym. Zmiany zdolności buforowej białek spotykamy w żółtaczkowych chorobach wątroby, w zapaleniach nerek i nerczycach oraz ciężkiej niewydolności krążenia. Inną zmianą białek jest…

Ogladnie tetnic W warunkach prawidlowych tetnice sa niewidoczne

6 miesięcy ago

241 words

Oglądnie tętnic W warunkach prawidłowych tętnice są niewidoczne. Stają się one dostępne badaniu oglądaniem wtedy, gdy ulegną same zmianom chorobowym lub gdy czynność serca jest wybitnie wzmożona. Z chorób narządu krążenia widoczne tętnienie tętnic może się spostrzegać: 1) w stwardnieniu tętnic, widoczne tętnice są nieraz wężykowate 2) w niedomykalności zastawek tętnicy głównej w tej chorobie…

Dokladne pomiary czasu tetna dowodza, ze tetno, tak jak i oddech, jest u zupelnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej wiecej niemiarowe

6 miesięcy ago

244 words

Dokładne pomiary czasu tętna dowodzą, że tętno, tak jak i oddech, jest u zupełnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej więcej niemiarowe. Ta cecha jest tak stała, że tętno zupełnie miarowe przy badaniu za, pomocą przyrządów może być oznaką pewnego odchylenia od stanu prawidłowego. Z takim tętnem spotykamy się w przypadkach…

Przyspieszenie tetna (tetno czeste, pulsus (requens) spostrzega sie czesto

6 miesięcy ago

265 words

Przyspieszenie tętna (tętno częste, pulsus (requens) spostrzega się często. Test ono objawem cechującym przede wszystkim ostrą niewydolność krążenia (insufficientia circulaioria acuta). Nadto spostrzega się je z chorób narządu krążenia także w przewlekłej niewydolności krążenia, w ostrym i przewlekłym zapaleniu i w zwyrodnieniu mięśnia sercowego, w ostrym zapaleniu wsierdzia oraz osierdzia, często w zwężeniu lewego ujścia…

Zwiazki miedzy genem DBH, aktywnoscia dopaminy w osoczu a czynnikami poznawczymi u chinskich pacjentów Han ze schizofrenia

6 miesięcy ago

249 words

Systemy dopaminy (DA) i norepinefryny (NE) modulują funkcje poznawcze. P-hydroksylaza dopaminy (DH) przekształca DA w NE, a jego aktywność jest pod silną kontrolą genetyczną. Badanie to bada związek aktywności DpH w osoczu (pDH), polimorfizmów genu DBH (- 1021C > T, rs1611115 i 444G > A, rs1108580) i deficyty poznawcze u chińskich pacjentów Han ze schizofrenią.…

Porównanie skutecznosci markowych i generycznych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu pacjentów ze schizofrenia na Tajwanie

6 miesięcy ago

249 words

Celem tego ogólnopolskiego badania populacyjnego jest porównanie długoterminowej skuteczności markowych leków przeciwpsychotycznych z generycznymi lekami przeciwpsychotycznymi w leczeniu schizofrenii. Zidentyfikowaliśmy pacjentów ze schizofrenią, którym przepisano leki przeciwpsychotyczne z losowej próbki miliona zapisów z tajwańskiej bazy danych o ubezpieczeniach zdrowotnych, obserwowanej między stycznia 2000 r. A 31 grudnia 2012 r. Tylko osoby bez uprzedniego stosowania leków…

Katatonia

6 miesięcy ago

150 words

Katatonia to zespół cech motorycznych, który pojawia się w wielu uznanych chorobach psychicznych, zgodnie z DSM-5 nie jest on już powiązany z podtypem do schizofrenii. Klasyczne objawy to mutyzm, sztywna postawa, stałe wpatrywanie się, stereotypowe ruchy i otępienie, które są częścią szerokiej psychopatologii, którą można znaleźć w zaburzeniach afektywnych, myślowych, neurologicznych, toksycznych, metabolicznych i immunologicznych.…

Rola estradiolu w diagnostyce i objawach schizofrenii u kobiet po menopauzie

6 miesięcy ago

172 words

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych w naszym społeczeństwie, dotykającą do 1% populacji. Nastąpił wzrost liczby osób, które żyją dłużej ze schizofrenią, a ludzie są diagnozowani w późniejszym okresie życia, a większość późniejszych rozpoznań dotyczy kobiet. Ponadto po przebytej menopauzie obserwuje się wzrost liczby diagnoz, co sugeruje ważną rolę sterydów gonad w chorobie. W…