Skip to content

Tag: karta dawcy szpiku

Dla zwalczania obrzeku zapalnego blony sluzowej pecherzyka i polepszenia warunków odplywu zólci

5 miesięcy ago

153 words

W innych przypadkach odpływ zostaje zamknięty przez kamień przeoczony podczas operacji. Dla zwalczania obrzęku zapalnego błony śluzowej pęcherzyka i polepszenia warunków odpływu żółci wstrzykujemy codziennie przez- wężyk do pęcherzyka 50 ml ciepłego roztworu fizjologicznego soli kuchennej. W innych przypadkach charakter wydzieliny zmienia się szybko z żółciowej na śluzowo-ropną, a po ustąpieniu objawów zapalnych wydziela się…

Sód tych zwiazków jest czynnikiem przyciagajacym wode

5 miesięcy ago

254 words

Blum stworzył inną teorię, której podstawą jest twierdzenie, że chorzy na nerki, otrzymujący sól kuchenną, silniej zatrzymują sód niż chlor . Chorzy ci nie tylko zatrzymują jon sodu, znajdujący się w soli kuchennej, ale także znajdujący się w innych związkach, jak np. Na2COa Na2S04 i innych, które nie zawierają. jonu chloru. Sód tych związków jest…

Duza zdolnoscia udzielania sie odznacza sie szmer:

6 miesięcy ago

441 words

Dużą zdolnością udzielania się odznacza się szmer: 1) w zwężeniu ujścia tętnicy głównej, wielokrotnie przekonałem się, ze szmer skurczowy w tej wadzie udziela się zwłaszcza wzdłuż kości, niekiedy słychać go nawet na wyrostku łokciowym 2) w zwężeniu ujścia tętnicy płucnej, szmer jest słyszalny w całej okolicy sercowej nieraz słyszy się go na całej przestrzeni aż…

Przyspieszenie tetna (tetno czeste, pulsus (requens) spostrzega sie czesto

6 miesięcy ago

265 words

Przyspieszenie tętna (tętno częste, pulsus (requens) spostrzega się często. Test ono objawem cechującym przede wszystkim ostrą niewydolność krążenia (insufficientia circulaioria acuta). Nadto spostrzega się je z chorób narządu krążenia także w przewlekłej niewydolności krążenia, w ostrym i przewlekłym zapaleniu i w zwyrodnieniu mięśnia sercowego, w ostrym zapaleniu wsierdzia oraz osierdzia, często w zwężeniu lewego ujścia…

Ewolucja metabolicznych czynników ryzyka w ciagu dwóch lat w kohorcie pierwszych epizodów psychozy

6 miesięcy ago

259 words

Pacjenci z pierwszym epizodem psychozy (FEP) wykazują szeroki zakres metabolicznych czynników ryzyka związanych z rozwojem różnych chorób współistniejących z chorobami. Początkowe stadia tych zaburzeń są niezbędne dla zrozumienia zwiększonej podatności na rozwój zaburzeń kardiometabolicznych związanych ze zmniejszoną oczekiwaną długością życia. Badanie to miało na celu ocenę profilu metabolicznego kohorty pacjentów z FEP i jej ewolucji…

Czas trwania nieleczonej psychozy i neuropoznania w psychozie pierwszego odcinka: Metaanaliza

6 miesięcy ago

185 words

Upośledzenie neurotognitywne jest dobrze znaną cechą psychozy pierwszego rzutu (FEP). Hipoteza neurotoksyczności psychozy sugeruje, że nieleczona psychoza przed rozpoczęciem pierwszego skutecznego leczenia wiąże się z utratą nabytych zdolności poznawczych. Jednak wyniki badań dotyczących związku między czasem trwania nieleczonej psychozy (DUP) a zaburzeniami kognitywnymi w FEP pozostają niejednoznaczne. Nie opublikowano żadnej wcześniejszej metaanalizy badającej związek między…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 7

6 miesięcy ago

210 words

Odpowiedź na wyzwanie dotyczące żywności doustnej Siedmiu uczestników losowo przydzielonych do grupy spożycia miało pozytywną odpowiedź na prowokację pokarmem doustnym na początku badania i nie spożywało orzeszków ziemnych. W 60. miesiącu czterech z tych uczestników miało pozytywną odpowiedź na doustne prowokacje pokarmowe, a trzech miało odpowiedź negatywną. Dziewięciu uczestników, którzy zostali losowo przydzieleni do konsumpcji…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 5

6 miesięcy ago

403 words

Wartości P opierają się na analizach chi-kwadrat. Pierwotne analizy statystyczne przeprowadzono w każdej kohorcie niezależnie na podstawie zamiaru leczenia w oparciu o dane od wszystkich uczestników, którzy mogliby być oceniani pod kątem głównego wyniku. W analizach porównano odsetek uczestników z alergią na orzeszki ziemne w grupie unikania orzeszków ziemnych z odsetkiem z alergią na orzeszki…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad 6

6 miesięcy ago

524 words

W badaniach dotyczących wytrącania stwierdzono specyficzne wiązanie CFH i C3b z trombomoduliną (Figura 3B i 3C). Po unieruchomieniu preparatów błon komórkowych komórek HEK293 eksprymujących trombomodulinę typu dzikiego lub warianty trombomoduliny związane z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym, zmierzono wiązanie biotynylowanego CFH lub C3b z zastosowaniem testu immunoenzymatycznego związanego z enzymem. Niespodziewanie wiązanie CFH i C3b do wszystkich…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad 5

6 miesięcy ago

212 words

Komórki wyrażające trombomodulinę typu dzikiego zapewniały istotną ochronę w porównaniu z komórkami kontrolnymi. Warianty miały znacząco niższy procent iC3b na powierzchni komórki niż komórki typu dzikiego. Wartość P dla typu dzikiego dotyczy porównania trombomoduliny typu dzikiego z komórkami kontrolnymi. Inne wartości P służą do porównywania wariantów z trombomoduliną typu dzikiego. Przedstawione wyniki są wartościami średnimi…