Skip to content

Tag: kulki gejszy przeciwwskazania

Jezeli stwierdzamy zarazem powiekszenie watroby

5 miesięcy ago

142 words

Jest to objaw Curvoisiera spotykany bardzo rzadko w żółtaczce spowodowanej zatkaniem przewodu żółciowego przez kamień, a nie spotykany nigdy w żółtaczce pochodzenia wątrobowego. Jeżeli stwierdzamy zarazem powiększenie wątroby, wówczas nie można wyczuć pęcherzyka: w tych razach pomocna bywa niekiedy ilaipawskopia. Wywiady oraz rodzaj żółtaczki nie dają również dostatecznych wskazówek. W żółtaczce zwykłej (icterus catarrhalis) ,gorączka…

Szwy zwiazujemy na gazikach, zeby zapobiec wcinaniu sie nitek i zawijaniu sie brzegów rany

5 miesięcy ago

109 words

Szwy związujemy na gazikach, żeby zapobiec wcinaniu się nitek i zawijaniu się brzegów rany. Koniec wężyka gumowego wkładamy do naczynia wypełnionego do połowy płynem, które umocowujemy do ramy łóżka. Wstrzykujemy codziennie przez wężyk pod lekkim ciśnieniem 0,25 g streptomycyny i 100000 j. penicyliny rozpuszczonej w 20 ml wyjałowionego roztworu fizjologicznego soli kuchennej; prócz tego podajemy…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 7

6 miesięcy ago

210 words

Odpowiedź na wyzwanie dotyczące żywności doustnej Siedmiu uczestników losowo przydzielonych do grupy spożycia miało pozytywną odpowiedź na prowokację pokarmem doustnym na początku badania i nie spożywało orzeszków ziemnych. W 60. miesiącu czterech z tych uczestników miało pozytywną odpowiedź na doustne prowokacje pokarmowe, a trzech miało odpowiedź negatywną. Dziewięciu uczestników, którzy zostali losowo przydzieleni do konsumpcji…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 5

6 miesięcy ago

403 words

Wartości P opierają się na analizach chi-kwadrat. Pierwotne analizy statystyczne przeprowadzono w każdej kohorcie niezależnie na podstawie zamiaru leczenia w oparciu o dane od wszystkich uczestników, którzy mogliby być oceniani pod kątem głównego wyniku. W analizach porównano odsetek uczestników z alergią na orzeszki ziemne w grupie unikania orzeszków ziemnych z odsetkiem z alergią na orzeszki…

Wpływ wynagrodzenia za wyniki w zakresie jakości opieki podstawowej w Anglii

6 miesięcy ago

532 words

W 2004 r. Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził system wynagradzania za wyniki ze 136 wskaźnikami dotyczącymi praktyk rodzinnych. Wskaźniki obejmowały zarządzanie chorobami przewlekłymi, organizację praktyk oraz doświadczenia pacjentów w zakresie opieki.1 W 2006 r. Korekty programu dodały siedem nowych obszarów klinicznych, w tym demencję i przewlekłą chorobę nerek, oraz dwa nowe wskaźniki dostępu pacjentów do opiekę…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym cd

6 miesięcy ago

527 words

Zidentyfikowaliśmy sześć wariantów THBD u siedmiu pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym. Wykazaliśmy również, że trombomodulina jest ujemnym regulatorem układu dopełniacza i że mutacje trombomoduliny związane z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym powodują wadliwą regulację dopełniacza. Metody Pacjenci Do tego badania zrekrutowaliśmy 152 kolejnych pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym z International Registry of Recurrent and Familial HUS /…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym

6 miesięcy ago

465 words

Zespół hemolityczno-mocznicowy składa się z triady mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, trombocytopenii i niewydolności nerek. Powszechną postacią tego zespołu jest zakażenie bakteriami wytwarzającymi toksynę Shiga i uzyskanie korzystnego wyniku. Mniej powszechna postać tego zespołu, zwana atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym, stanowi około 10% przypadków, a pacjenci z tą postacią mają złe rokowanie. Około połowa pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym…

Poprawa słuchu po podaniu bewacizumabu u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 ad

6 miesięcy ago

449 words

Obecnie nie są dostępne żadne medyczne terapie nowotworów związanych z neurofibromatozą typu 2 i konieczne jest bezpieczne i skuteczne leczenie tych pacjentów. Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) jest krytycznym mediatorem angiogenezy nowotworu i przepuszczalności naczyń7-9 VEGF, a jego receptor VEGFR-1 wykryto w nerwiakach osłonkowych, a podwyższony poziom tych czynników koreluje ze zwiększonymi wskaźnikami wzrostu guza.10-…

Skuteczność porównawcza – myślenie poza lekiem A a lekarstwo B

6 miesięcy ago

552 words

Amerykańska Ustawa o Odzysku i Reinwestycji z 2009 r. (ARRA), pakiet stymulacyjny podpisany przez prezydenta Baracka Obamę w dniu 17 lutego 2009 r., Przeznacza 1,1 mld USD na wsparcie rozwoju i upowszechniania badań oceniających porównywalną skuteczność leczenia i strategii opieki zdrowotnej , w tym poprzez wysiłki, które. . . prowadzić, wspierać lub syntetyzować badania, które…