Skip to content

Tag: oligobiopsja

Penicyline podajemy miejscowo

5 miesięcy ago

140 words

Wskazane jest lecznicze przepłukiwanie chorej zatoki i to w przypadkach, kiedy naturalne ujście jest zbyt wysoko położone, jak np. w zatoce szczękowej, należy płukać przez otwór sztuczny lepiej drenujący daną zatokę. Ponieważ przekrwienie miejscowe powoli cofa się, maleje możliwość działania leków chemoterapeutycznych drogą naczyń krwionośnych. Korzystniejsze jest podawanie powyższych leków miejscowo, tj. do zatoki, po…

Ciecie w czesciach

5 miesięcy ago

174 words

Cięcie w częściach. miękkich jest nieco dłuższe i sięga do wędzidełka wargi górnej. Leczenie pooperacyjne polega na usunięciu tamponu (około 2-3 dni po operacji) oraz na dalszym przepłukiwaniu zatoki aż do zupełnego oczyszczenia . Często występują obrzęk policzka oraz częściowe znieczulenie i parestezje policzka i okolicy rany, utrzymujące się niekiedy dość długo. W leczeniu pooperacyjnym…

U sercowo chorych nie ma obnizenia cisnienia onkotycznego

5 miesięcy ago

165 words

U chorych na nerki przechodzenie wody z krwi do tkanek zależne jest < = br=>Obniżenie ciśnienia onkotycznego w osoczu jest tym większe, im cięższa jest choroba nerek . Chorzy na nerki, u których nie występuje obniżenie ciśnienia onkotycznego osocza krwi, nie ulegaj ą obrzękowi. U sercowo chorych nie ma obniżenia ciśnienia onkotycznego (hypooncia), występuje zaś…

Obrzeki pochodzenia mechanicznego

5 miesięcy ago

135 words

Obrzęki pochodzenia mechanicznego, powstające wskutek zastoju krwi w chorobach serca i krążenia obwodowego, w tego rodzaju obrzękach f. Zaburzenia równowagi ciśnienia między krwią żylną a białkami krwi Podstawowym czynnikiem w patogenezie obrzęku jest zaburzenie równowagi pomiędzy ciśnieniem krwi w naczyniach włosowatych żylnych a osmotycznym ciśnieniem białek osocza krwi. Zaburzenia te dają podstawę do powiązania patogenezy…

ZABURZENIA PRZEMIANY WODNEJ

6 miesięcy ago

177 words

ZABURZENIA PRZEMIANY WODNEJ h. Podział kliniczny obrzęków Na podstawie etiologii obrzęków odróżniamy klinicznie obrzęki te zastoinowe, nerkowe, charłacze, z zatrucia, zapalne, nerwowe i obrzęki powstające z powodu zaburzeń czynności gruczołów wewnętrznego wydzielania. Obrzęki zastoinowe powstają przede wszystkim z powodu zaburzeń czynności serca. W niewydolności krążenia pochodzenia sercowego powstaje zastój krwi żylnej w związku z osłabieniem…

Czestosc wystepowania, cechy demograficzne i kliniczne wspólistniejacych objawów depresji u pacjentów uprzednio leczonych z powodu schizofrenii prezentujacych pierwszy epizod psychozy

6 miesięcy ago

158 words

Objawy depresyjne są częste w schizofrenii pierwszego epizodu. Jednak częstość występowania i jej związek ze współistniejącymi objawami depresji i zmiennymi klinicznymi są mniej dobrze scharakteryzowane u chińskich pacjentów z Han ze schizofrenią. W tym przekrojowym badaniu zrekrutowaliśmy 240 pacjentów z pierwszym epizodem i leczonych naiwnie (FEDN) pacjentów ze schizofrenią. Wszyscy pacjenci zostali oceniani na 17-punktowej…

Dlugoterminowy przebieg subdomen z objawami negatywnymi i zwiazek z wynikami u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi

6 miesięcy ago

240 words

Wzdłużny przebieg symptomów negatywnych subdomeny, amotacji społecznej (SA) i deficytu ekspresyjnego (ED) pozostaje w dużej mierze nieznany. Przeanalizowaliśmy czy można zidentyfikować podgrupy w oparciu o przebieg ocen poddomeny SA i ED, i czy wyjściowe wyniki poddomeny SA i ED były powiązane z funkcjonowaniem i jakością życia sześciu lata później. Przeprowadzono pomiary na początku, trzy i…

Porównanie skutecznosci markowych i generycznych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu pacjentów ze schizofrenia na Tajwanie

6 miesięcy ago

249 words

Celem tego ogólnopolskiego badania populacyjnego jest porównanie długoterminowej skuteczności markowych leków przeciwpsychotycznych z generycznymi lekami przeciwpsychotycznymi w leczeniu schizofrenii. Zidentyfikowaliśmy pacjentów ze schizofrenią, którym przepisano leki przeciwpsychotyczne z losowej próbki miliona zapisów z tajwańskiej bazy danych o ubezpieczeniach zdrowotnych, obserwowanej między stycznia 2000 r. A 31 grudnia 2012 r. Tylko osoby bez uprzedniego stosowania leków…