Skip to content

Tag: psychoterapia szczecin

Szew wtórny staje sie zbyteczny

5 miesięcy ago

109 words

Szew wtórny staje się zbyteczny. Jeżeli bezpośrednio po otwarciu otrzewnej ukazuje się płyn ropny, wykładamy starannie otrzewną gazą, otwieramy ropień okołopęcherzykowy i sączkujemy go grubym wężykiem gumowym oraz paskiem gazy wioformowej. Do jamy ropnia wstrzykujemy codziennie 0,25 g streptomycyny i 100000 j. penicyliny rozpuszczonej w 20 ml wyjałowionego roztworu fizjologicznego soli kuchennej; prócz tego podajemy…

Stan bialek osocza krwi

5 miesięcy ago

162 words

Stan białek osocza krwi Jak wynika z przedstawionego tutaj zagadnienia obrzęku, obrzęk jest w pierwotnym swym okresie związany ze zmianą białek w osoczu krwi. Wiemy dzisiaj, że białka osocza krwi nie są tylko elementami biernymi, których obecność uzależnia te lub inne właściwości fizyko-chemiczne krwi, lecz odgrywają one rolę czynną i nawet niektórzy autorzy nazywają białka…

Duza zdolnoscia udzielania sie odznacza sie szmer:

6 miesięcy ago

441 words

Dużą zdolnością udzielania się odznacza się szmer: 1) w zwężeniu ujścia tętnicy głównej, wielokrotnie przekonałem się, ze szmer skurczowy w tej wadzie udziela się zwłaszcza wzdłuż kości, niekiedy słychać go nawet na wyrostku łokciowym 2) w zwężeniu ujścia tętnicy płucnej, szmer jest słyszalny w całej okolicy sercowej nieraz słyszy się go na całej przestrzeni aż…

Taka tetnice wyczuwa sie juz i poza fala tetna w postaci postronka

6 miesięcy ago

228 words

Taką tętnicę wyczuwa się już i poza falą tętna w postaci postronka. Jest on wężykowaty, jeżeli tętnica uległa znacznemu wydłużeniu, i paciorkowaty, jeżeli zwapnienie ściany jest nierównomierne. Nieznaczna wężykowatość tętnicy skroniowej i zgięcia łokciowego jest jedna zjawiskiem prawidłowym, jeżeli ściana tych tętnic nie jest zgrubiała. Twardość ściany również nie zawsze przemawia za jej stwardnieniem, gdyż…

Wzdluzne badanie wgladu poznawczego i grubosci kory w psychozie pierwszego odcinka

6 miesięcy ago

276 words

Wśród osób z psychozą osoby o słabym poznawczym wglądzie (niższa samorefleksyjność, wyższa samoświadomość) wykazują objętościowe zmniejszenie struktury korowej. Ocenialiśmy, czy zmiany w postrzeganiu poznawczym wiążą się z postępującymi zmianami w strukturze korowej w psychozie pierwszego rzutu (FEP) i osobnikami kontrolnymi. Skale oceny poznawczej Beck a i skanu rezonansu magnetycznego uzyskano w punkcie wyjściowym dla 130…

Aktywnosc fizyczna koreluje wsród osób z psychoza: dane z 47 krajów o niskim i srednim dochodzie

6 miesięcy ago

279 words

Ludzie ze schizofrenią angażują się w niski poziom aktywności fizycznej (PA). Jednak niewiele badań na dużą skalę zbadało czynniki, które mogą wpływać na udział PA w osobach z psychozą, a dane z krajów o niskim i średnim dochodzie (LMIC) są szczególnie rzadkie. W związku z tym zbadaliśmy korelację PA w dużej próbie osób z diagnozą…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 3

6 miesięcy ago

560 words

Uczestnicy losowo przydzieleni do spożycia orzeszków ziemnych, którzy mieli pozytywną odpowiedź na prowokację doustną podawaną na początku badania, zostali pouczeni, aby nie jeść orzeszków ziemnych, ale zostali włączeni do analizy zamiaru leczenia. Tylko uczestnicy, którzy odpowiednio przestrzegali leczenia, zostali włączeni do analizy per-protocol. Odpowiednia przynależność do leczenia została zdefiniowana w grupie unikania orzeszków ziemnych jako…

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy

6 miesięcy ago

507 words

Laparoskopowa resekcja raka jelita grubego jest szeroko stosowana. Istnieją jednak niezbite dowody na to, że chirurgia laparoskopowa i otwarta operacja mają podobne wyniki w przypadku raka odbytnicy. Opracowano próbę porównania 3-letnich wskaźników nawrotu raka w obszarze miednicy lub krocza (nawrót lokoregionalny) i przeżycia po laparoskopowej i otwartej resekcji raka odbytnicy. Metody W tym międzynarodowym badaniu…