Skip to content

Tag: trombomodulina

Jezeli stwierdzamy zarazem powiekszenie watroby

5 miesięcy ago

142 words

Jest to objaw Curvoisiera spotykany bardzo rzadko w żółtaczce spowodowanej zatkaniem przewodu żółciowego przez kamień, a nie spotykany nigdy w żółtaczce pochodzenia wątrobowego. Jeżeli stwierdzamy zarazem powiększenie wątroby, wówczas nie można wyczuć pęcherzyka: w tych razach pomocna bywa niekiedy ilaipawskopia. Wywiady oraz rodzaj żółtaczki nie dają również dostatecznych wskazówek. W żółtaczce zwykłej (icterus catarrhalis) ,gorączka…

Obrzeki pochodzenia sercowego

5 miesięcy ago

204 words

Obrzęki pochodzenia sercowego powstają przede wszystkim wtedy, kiedy czynność komory prawej jest osłabiona, co widzimy najczęściej W zastawkowych wadach serca. Obrzęki pochodzenia sercowego umiejscawiają się dzięki prawom ciężkości przede wszystkim na stopach, kończynach dolnych i krzyżu podczas leżenia. W miarę zaś pogłębiania się niewydolności serca obrzęki obejmuj ą całe ciało oraz narządy wewnętrzne, zwłaszcza wątrobę.…

Czestosc wystepowania, cechy demograficzne i kliniczne wspólistniejacych objawów depresji u pacjentów uprzednio leczonych z powodu schizofrenii prezentujacych pierwszy epizod psychozy

6 miesięcy ago

158 words

Objawy depresyjne są częste w schizofrenii pierwszego epizodu. Jednak częstość występowania i jej związek ze współistniejącymi objawami depresji i zmiennymi klinicznymi są mniej dobrze scharakteryzowane u chińskich pacjentów z Han ze schizofrenią. W tym przekrojowym badaniu zrekrutowaliśmy 240 pacjentów z pierwszym epizodem i leczonych naiwnie (FEDN) pacjentów ze schizofrenią. Wszyscy pacjenci zostali oceniani na 17-punktowej…

Rola estradiolu w diagnostyce i objawach schizofrenii u kobiet po menopauzie

6 miesięcy ago

172 words

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych w naszym społeczeństwie, dotykającą do 1% populacji. Nastąpił wzrost liczby osób, które żyją dłużej ze schizofrenią, a ludzie są diagnozowani w późniejszym okresie życia, a większość późniejszych rozpoznań dotyczy kobiet. Ponadto po przebytej menopauzie obserwuje się wzrost liczby diagnoz, co sugeruje ważną rolę sterydów gonad w chorobie. W…

Randomizowana ocena szybkiego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego AD 2

6 miesięcy ago

499 words

Ta inicjowana przez naukowców próba została zaprojektowana, aby odpowiedzieć na praktyczne pytanie dotyczące pacjenta z ostrym udarem niedokrwiennym, który właśnie przeszedł obrazowanie nerwowo-naczyniowe z niezbitymi CT i CTA: Czy ten pacjent powinien zostać poddany trombektomii śródnaczyniowej. (Ryc. S3 w Dodatkowym dodatku ). Badanie było monitorowane przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo. Instytucje finansujące badania,…

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy AD 6

6 miesięcy ago

643 words

W wyniku zwężenia mezorektum na poziomie dna miednicy, marginesy tkanki wokół niskich raków odbytnicy są mniejsze niż w okolicach guzów zlokalizowanych w środkowym lub górnym odbytnicy, co predysponuje takie nowotwory do niepełnej radykalnej resekcji. [21] nazywane jest extralevatory abdominoperineal rectum extirpation (ELAPE), w którym część mięśnia dna miednicy została wycięta metodą krocza. W ciągu ostatniej…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad 8

6 miesięcy ago

283 words

D486Y i P501L były rzadko zgłaszane u pacjentów z zakrzepicą żylną.53 Mutacje te są bliskie sekwencji konsensu dla przyłączenia siarczanu chondroityny do seryny 49254; in vitro, P495S i P501L umiarkowanie zmniejszają ekspresję trombomoduliny na powierzchni komórki, a P495S zmniejsza powinowactwo trombomoduliny do trombiny.55 Wszystkie trzy z tych wariantów wykazują defekty w hamowaniu aktywacji alternatywnego szlaku…

Poprawa słuchu po podaniu bewacizumabu u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 ad 7

6 miesięcy ago

530 words

Wśród czterech pacjentów, którzy mieli odpowiedź słuchową, wynik był trwały przez 11 do 16 miesięcy. Spośród trzech pacjentów, którzy nie mieli odpowiedzi słuchowej, Pacjent nie miał rozpoznania przez co najmniej 8 miesięcy przed leczeniem, u pacjenta 8 wystąpił spadek rozpoznawalności słowa (44% do 16%) po rozpoczęciu leczenia pomimo początkowego skurczu się guza, a pacjent 10…