Skip to content

Tag: zakolanówki allegro

Ta zóltaczka o cechach zóltaczki postepujacej nie jest spowodowana wzmozeniem cisnienia

5 miesięcy ago

131 words

Ta żółtaczka o cechach żółtaczki postępującej nie jest spowodowana wzmożeniem ciśnienia w obrębie przewodów żółciowych, lecz następstwem powolnego nacieczenia przewodów przez tkankę nowotworową (Kaplan i Angrist). Od tych wywiadów klasycznych dla żółtaczki na tle nowotworu, zwłaszcza raka głowy trzustki, mamy jednak liczne wyjątki. Niekiedy nasilenie żółtaczki wzmaga się nie stopniowo, lecz ulega zmianom, a żółtaczka…

Sód tych zwiazków jest czynnikiem przyciagajacym wode

5 miesięcy ago

254 words

Blum stworzył inną teorię, której podstawą jest twierdzenie, że chorzy na nerki, otrzymujący sól kuchenną, silniej zatrzymują sód niż chlor . Chorzy ci nie tylko zatrzymują jon sodu, znajdujący się w soli kuchennej, ale także znajdujący się w innych związkach, jak np. Na2COa Na2S04 i innych, które nie zawierają. jonu chloru. Sód tych związków jest…

Cisnienie osmotyczne bialek krwi zmienia sie

5 miesięcy ago

273 words

Jak wiemy, u ludzi zdrowych osmotyczne ciśnienie białek krwi wynosi 35 – 40 ml słupa wody. U ludzi chorych z obrzękami ciśnienie osmotyczne białek < = br=>Jest to związane nie tylko ze zmniejszeniem się ilości białek we krwi, ale także ze zmianą stosunku albumin do globulin. Białka mamy we krwi około 6 – 8 %,…

Cechy te umozliwiaja róznicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem oplucnym

6 miesięcy ago

265 words

Cechy te umożliwiają różnicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem opłucnym. Szmer o charakterze pluskania z odcieniem metalicznym słyszy się w okolicy sercowej w ropniaku osierdzia z odmą. Ten sam objaw osłuchowy, wprawdzie bardzo rzadko, stwierdza się w tych przypadkach, w których w pobliżu serca znajduje się jama zawierająca płyn i powietrze, np.…

Szmery zewnatrz sercowe

6 miesięcy ago

425 words

Szmery zewnątrz sercowe. Do szmerów zewnątrz sercowych należą szmery osierdziowe i płucne odsercowe. Szmery osierdziowe mogą mieć charakter tarcia lub pluskania. Szmery o charakterze tarcia powstają wskutek ocierania się o siebie zmienionych chorobowo blaszek osierdzia. Słyszy się je: 1) w suchym zapaleniu osierdzia i w początkowym okresie zapalenia wysiękowego jako tzw.

Badanie tetnicy obmacywaniem wykonuje sie w ten sposób, ze tetnice uciska sie palcami wskazujacym, posrodkowym i bezimiennym i przesuwa sie palce w kierunku poprzecznym do dlugiej jej osi

6 miesięcy ago

236 words

Badanie tętnicy obmacywaniem wykonuje się w ten sposób, że tętnice uciska się palcami wskazującym, pośrodkowym i bezimiennym i przesuwa się palce w kierunku poprzecznym do długiej jej osi. Tętno. Właściwości tętna mogą nie ulegać zmianie w chorobach narządu krążenia. Jeżeli zmiany są, to mogą one dotyczyć nie wszystkich cech tętna. Częstość tętna oblicza się na…

Dokladne pomiary czasu tetna dowodza, ze tetno, tak jak i oddech, jest u zupelnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej wiecej niemiarowe

6 miesięcy ago

244 words

Dokładne pomiary czasu tętna dowodzą, że tętno, tak jak i oddech, jest u zupełnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej więcej niemiarowe. Ta cecha jest tak stała, że tętno zupełnie miarowe przy badaniu za, pomocą przyrządów może być oznaką pewnego odchylenia od stanu prawidłowego. Z takim tętnem spotykamy się w przypadkach…

Ocena wzorców adherencji w schizofrenii za pomoca monitoringu elektronicznego (MEMS?): szesciomiesieczne badanie prospektywne

6 miesięcy ago

142 words

System monitorowania zdarzeń medycznych (MEMS) jest uważany za złoty standard oceny przylegania leków, ale niewiele badań zastosowało tę metodę, szczególnie przez długi czas. Zbadanie wzorców adherenacji leków w próbce pacjentów po wyładowaniu ze schizofrenią monitorowanych za pomocą czapek MEMS w okresie sześciu miesięcy. Postępowanie z lekami przeciwpsychotycznymi badano prospektywnie, stosując MEMS u 68 pacjentów ze…