Skip to content

Tetno wysokie stwierdza sie w przeroscie lewej komory

5 miesięcy ago

215 words

Tętno wysokie stwierdza się w przeroście lewej komory. Tętno wysokie a zarazem chybkie (pulsus altus et celer) jest cechą znamienną dla niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Spostrzega się je także w chorobie Basedowa, w błędnicy, u osób neuropatycznych i czasami w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego, gdy dużo krwi odpływa na raz z tętnicy głównej do tętnicy płucnej w okresie nie tylko skurczu, ale i rozkurczu. Tętno małe spostrzega się w zwężeniu lewego oraz prawego ujścia tętniczego w ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia, w zwężeniu lewego ujścia żylnego, w napadzie dusznicy bolesnej, w napadowym kołataniu serca, niekiedy w przypadkach nie zarosłego przewodu tętniczego Botalla. Tętno nitkowate jest objawem cechującym dla ostrej niewydolności krążenia. Spostrzega się je także w napadowym kołataniu serca i w zapadzie napadowym (Izyposphyxia paroxysmalis). Tętno nierówne cechuje się nierównomiernym wypełnienie m fal tętna. Odmianie tego tętna polegającej na tym, że po każdym prawidłowym skurczu następuje w tym samym odstępie czasu skurcz słabszy, bez przerwy wyrównawczej, nadano nazwę tętna naprzemiennego (pulsus alternans). [hasła pokrewne: anty hcv cena, cisnienie osmotyczne, biochrom ]

0 thoughts on “Tetno wysokie stwierdza sie w przeroscie lewej komory”

Powiązane tematy z artykułem: anty hcv cena biochrom cisnienie osmotyczne