Skip to content

U sercowo chorych nie ma obnizenia cisnienia onkotycznego

5 miesięcy ago

165 words

U chorych na nerki przechodzenie wody z krwi do tkanek zależne jest <= br=>Obniżenie ciśnienia onkotycznego w osoczu jest tym większe, im cięższa jest choroba nerek . Chorzy na nerki, u których nie występuje obniżenie ciśnienia onkotycznego osocza krwi, nie ulegaj ą obrzękowi. U sercowo chorych nie ma obniżenia ciśnienia onkotycznego (hypooncia), występuje zaś dopiero wtedy, kiedy dołączy się zaburzenie nerkowe, gdyż nerki są regulatorem onkotycznego ciśnienia osocza krwi. Według Schadego trzy rodzaje sił regulują wymianę wodną pomiędzy krwią a tkankami, mianowicie: siła mechaniczna, osmotyczna i onkotyczna. Stąd wynikają trzy rodzaje obrzęków, które posiadają różną patogenezę: 1. Obrzęki pochodzenia koloidowego, które powstają wskutek czynnego pęcznienia tkanki łącznej. Do tych obrzęków należą tzw. obrzęki zasadowe, powstające po wprowadzeniu dużej ilości zasad bez ograniczania wody. Obrzęk tego rodzaju zmniejsza się bardzo wyraźnie po wprowadzeniu kwasów, zwłaszcza solnego. [przypisy: oligobiopsja, hydrokolonoterapia kraków, ciśnienie osmotyczne ]

0 thoughts on “U sercowo chorych nie ma obnizenia cisnienia onkotycznego”

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie osmotyczne hydrokolonoterapia kraków oligobiopsja